"folyamatban levő" Englisch Übersetzung

HU

"folyamatban levő" auf Englisch

HU folyamatban levő
volume_up
{Substantiv}

folyamatban levő (auch: eljárás, ténykedés, ügy, lefolyás)
A megfigyelőknek a folyamatban lévő büntetőeljárásokat és az egyszerű emberek letartóztatását is figyelemmel kell kísérniük.
The observers should also monitor criminal proceedings under way and arrests of ordinary citizens.
Ami a bíróságokat illeti, nagyobb az átláthatóság, csökkent a folyamatban lévő bírósági eljárások és a túlzottan hosszú eljárások száma.
In the judiciary, there has been a growth in transparency, a reduction in the numbers of pending court proceedings and excessively long proceedings.
Én azonban ezen a ponton sürgősen azt tanácsolnám, hogy itt, az Európai Parlamentben ne tegyünk érdemi vita tárgyává jelenleg folyamatban lévő bírósági eljárásokat.
However, I would urgently advise, at this point, that we do not make legal proceedings currently under way the subject of a fundamental discussion here in the European Parliament.

Ähnliche Übersetzungen für "folyamatban levő" auf Englisch

folyamatban Adverb

Beispielsätze für "folyamatban levő" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA tengeri kikötők esetében jelenleg nincsen folyamatban levő jogalkotási folyamat.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
HungarianVan itt pár folyamatban lévő dolog, melyekre szeretném felhívni a figyelmeteket.
There are a couple of things going on right now that I want to bring to your attention.
HungarianAjánlásokkal és szakértőkkel járulhatunk hozzá a folyamatban lévő vitához.
We can contribute to the current debate with our recommendations and our experts.
HungarianVannak még további folyamatban lévő ügyek, és idáig még nem született büntetőítélet.
Some cases are still running and there have been no criminal convictions yet.
HungarianBenne volt a folyamatban lévő pusztító kongói háború és a világ közömbössége.
It was the continuing devastating war in the Congo and the indifference of the world.
HungarianCélkitűzésül és modellül szolgálhat a folyamatban lévő tárgyalások számára.
It should provide an objective and model for other negotiations currently in progress.
HungarianHazámban, Spanyolországban most van egy folyamatban lévő projekt a Pireneusokban.
In my country, Spain, we now have a project pending in the Pyrenees.
HungarianAz elkövetkező hetekben be kell fejeznünk a folyamatban lévő reformokat.
In the coming weeks we will need to complete the reforms already under way.
HungarianPár pillanat múlva egy kicsit többet fogok mondani a folyamatban lévő előkészületekről.
I shall tell you a little more in a few moments about the preparations we have in hand.
HungarianA Poseidon, a folyamatban lévő művelet költségvetése 11 millió euró.
The budget for Poseidon, the operation currently under way, is EUR 11 million.
HungarianA cselekvési tervben szereplő számos dolog már folyamatban lévő projekt.
Many of the things included in the action plan are projects which are already underway.
HungarianEzenkívül Szerbiának tovább kell vinnie a folyamatban lévő reformokat, és újakat kell indítania.
Furthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
HungarianDe mint mondtam, itt van az is, amit folyamatban lévő eszméknek nevezek.
But having said that, then we come to what I call as ideas in progress.
HungarianEbben a folyamatban az uralmon levő junta a saját kénye-kedve szerint járt el.
The ruling junta has done exactly as it pleases in this process.
HungarianEz jelenleg még nem alkalmazható, hanem folyamatban lévő kutatás.
Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.
HungarianEz biztosan egy folyamatban lévő művelet? kérdezte a miniszterelnök.
This is a real operation the Soviets have under way? the PM asked again.
HungarianTudatában vagyok annak, hogy ez egy régóta folyamatban lévő ügy a tisztelt Házban.
I am aware that this is a long-standing concern of this House.
HungarianHónapokon keresztül semmilyen módon nem reagált a folyamatban lévő válságra.
It failed to react in any way for months as the crisis went on.
HungarianAz akkor még folyamatban lévő ír népszavazás eredménye még bizonytalan volt.
The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
HungarianCélként szolgálhat jelenleg folyamatban lévő tárgyalások számára.
It should serve as a target for other negotiations currently underway.