"figyelmeztet" Englisch Übersetzung

HU

"figyelmeztet" auf Englisch

HU figyelmeztet
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

figyelmeztet (auch: megdorgál, megint)
figyelmeztet (auch: óva int)
figyelmeztet (auch: tanácsol, ajánl, serkent, rábeszél)
figyelmeztet (auch: óva int, előre figyelmeztet)
figyelmeztet (auch: felborít, megbillent, felborul, kiborít)
figyelmeztet (auch: felszólít, óva int)
Arról álmodom, hogy a pokol tüzeire és a vezeklésre figyelmeztet.
I dream she may warn me of hellfires and of the need for repentance.
Mindkét anyag arra figyelmeztet, meg kell védenünk a sportot, mint kulturális értékhordozót.
Both documents warn of the need to protect sport as a cultural value.
Miért figyelmeztet folyton olyan veszélyekre, amelyekkel én is ugyanúgy tisztában vagyok?
Why did she always warn me against dangers that were so obvious?

2. "vkit vmire"

figyelmeztet (auch: tudósít)
volume_up
to advise {Vb.} (sy of sg)

Beispielsätze für "figyelmeztet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA háborúellenes mozgalom a háború kezdete óta figyelmeztet ezekre a problémákra.
The anti-war movement has warned of these problems since the start of the war.
HungarianMaga látott hozzá az első mondat megfejtéséhez, hogy megtudja, egy téglára figyelmeztet.
His personal code clerk, a captain with impeccable credentials, was not called.
HungarianMinden joghatóság figyelmeztet a javaslat veszélyeire, ezért ellene szavaztam.
All legal authorities are warning against the proposal and I therefore voted against it.
HungarianEmlékeztetek arra, hogy maga az általunk elfogadott állásfoglalás is erre figyelmeztet.
I recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.
HungarianFigyelmeztet, hogy senki nem tért vissza, aki elindult megkeresni a szelencét.
He warns that no one who has gone looking for the box has come back.
HungarianTöbbször is figyelmeztet, hogy az ítélet kétesélyes: holnap nyerhetünk, de még veszthetünk is.
He reminds me repeatedly that the case can still be won or lost tomorrow morning.
HungarianMinden alkalommal, amikor az Állam szent nevét említed, valami kattanás figyelmeztet belül.
Every time you raise the holy name of the State, something in me snaps to attention.
HungarianÖrök időkig el tudtam volna nézni, ha nem figyelmeztet egy mindennél erősebb ösztön: Menj innen!
I could have looked on him forever, but an overpowering instinct said: Get away.
HungarianA globális pénzügyi válság figyelmeztet bennünket az irreálisra és a felelőtlenre.
The global financial crisis is a warning for us against the unrealistic and the irresponsible.
HungarianAlaposan szemmel tartják ezt a céget, és arra figyelmeztet, hogy senkiben sem bízzak.
They watch this firm real close and he warns me not to trust anyone.
HungarianAz apám évek óta figyelmeztet mindenkit a DNS-víruskísérletek veszélyeire.
Father's been warning people about dangers of experimentation with D. N. A. viruses for years.
HungarianHa nem figyelmeztet előre, hát elhiszem, hogy hajba akar kapni velem.
Except that you had told me I should have opined that- that- that you were pulling my legs.
HungarianKülönösen fontos az a szabály, amelyik arra figyelmeztet, hogy kerüljük a démonnal való társalgást.
Especially important is the warning to avoid conversations with the demon....
HungarianVan egy bizonytalan, ismétlődő kiáltás, amely veszélyre figyelmeztet, de senki sem tudja, honnan jön.
There is a vague repeated cry of danger, but no one seems to know whence it comes.
HungarianEhhez azonban át kell ültetni a vonatkozó uniós joganyagot, erre figyelmeztet a jelentés is.
However, this requires the transposition of Union legislation in these areas, as this report warns.
HungarianMiért jön ide az embereit megelőzve és figyelmeztet engem, mi következik?
In two hours' time members of the special branch will come here and take charge - I don't understand you.
Hungarianfigyelmeztet arra, hogy elképzelhető hogy a megállapodás nem felel meg a nemzetközi adatvédelmi jogszabályoknak;
warns that the agreement may not comply with international data protection laws;
HungarianTalán ha kicsit jobban figyelnénk azokra a dolgokra, amikre nem figyelmeztet, többre jutnánk.
Maybe we ought to pay some attention to the things he hasn't pointed at, and the shop's one of them.
HungarianJelenleg is rengeteg esemény zajlik, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy sürgős cselekvésre van szükség.
Plenty of events are going on at the moment, reminding us of the urgent need for action.
Hungarian­- Nem hanyagolhatnánk az elkészít-figyelmeztet szarságot az elejérl?
'Can we miss out the preparatory junk at the start?'