"felhatalmazott" Englisch Übersetzung

HU

"felhatalmazott" auf Englisch

EN

HU felhatalmazott
volume_up
{Substantiv}

1. Rechtswesen

Beispielsätze für "felhatalmazott" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEgy belső ellenőrzés és néhány felhatalmazott személy jóváhagyhatja azt.
One internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
HungarianA biztosok kollégiuma ugyanakkor felhatalmazott, hogy e témában előrébb lépjek.
However, I have been authorised by the college to move forward on this.
HungarianFelhatalmazott, hogy tegyek meg minden szükséges intézkedést a nevében.
He has empowered me to act for him and to make all such arrangements as may be ncecessary.
HungarianA levelezőlistát az arra felhatalmazott rendszergazda kezeli.
The mailing list is managed by the authorised webmaster.
HungarianAz elnök kifejtette, hogy nem beszélt vele, de felhatalmazott arra, hogy - döntésem függvényében - megtegyem ezt.
The President informed me that he had not talked to him but that I was free to do so myself if I wished.
Hungarian(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Jogi Bizottság felhatalmazott, hogy rövid szóbeli beszámolót tartsak.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Committee on Legal Affairs has authorised me to give a very brief oral report.
HungarianA felhatalmazott intézménytípusokban, valamint a megszabott követelményekben bekövetkező változásokról szintén tájékoztatást kell küldeni.
Changes in the types of institution authorized and of the requirements set shall also be notified.
HungarianA francia nép felhatalmazott arra, hogy az egyszerűsített szerződést a parlament ratifikálja.
The French people authorised me to allow the simplified Treaty to be ratified in Parliament.
HungarianÉs ezért a Great Benefit felhatalmazott arra, hogy peren kívüli egyezség keretében felajánljak magának és az ügyfeleinek hetvenötezer dollárt.
And so, Great Benefit has authorized me to offer you and your clients seventy-five thousand to settle.
HungarianAz utóbbi esetben a tulajdonos felhatalmazott valaki mást, például a családja valamelyik tagját, a gazdaság működtetésével.
In the latter case the holder has charged someone else, for example a member of his family, with the running of the holding.
HungarianJasmine egy szörnyű veszekedés után felhatalmazott, hogy a nevemre vegyem Jerome-ot, még azt is megengedte a fiamnak, hogy papának szólítson, de nem örült neki.
Jasmine, after a knock-down drag-out fight, allowed me to give Jerome my name, and even to have him call me Dad, but she wasn't happy about it.
Hungarian(1) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok kijelölik a 8. cikkben említett kiadások teljesítésére általuk felhatalmazott hatóságokat és hivatalokat.
1. Without prejudice to Article 10, the Member States shall designate the authorities and agencies empowered by them to effect the expenditure referred to in Article 8.
HungarianEzt a mintát két felcímkézett palackba helyezik, amelyeket a raktáros és a lehetséges vevő, vagy annak kellően felhatalmazott képviselője jelenlétében zárnak le.
This sample shall be put into two labelled bottles, which shall be sealed in the presence of both the storer and the prospective purchaser or his duly authorized agent.