"felhasználható" Englisch Übersetzung

HU

"felhasználható" auf Englisch

HU felhasználható
volume_up
{Adjektiv}

Felsorolja a felhasználható összekötők típusait.
Lists the types of connectors that are available.
Felsorolja a felhasználható függvénykategóriákat.
Lists the available function categories.
Felsorolja a vonalkázáshoz felhasználható mintákat.
Lists the available hatching patterns.
felhasználható (auch: égő, elégethető, elégő, elfogyasztható)
felhasználható (auch: feláldozható, fogyó)
felhasználható (auch: használható)
volume_up
usable {Adj.}
Mint Önök is tudják, ez plutóniumot és más, felhasználható anyagokat tartalmaz.
You know that it contains plutonium and other materials that are usable.
Nos, mindvégig tudtuk, hogy a gát felhasználható teljesítményének körülbelül csak a felét hasznosítják.
Well, we knew all along that they were only getting about half the usable power out of the dam.
Nos, elnök úr, előőször is az össztermékbőől le kell vonnunk legkevesebb tíz százalékot, hogy megkapjuk a felhasználható gabona mennyiségét.
President, for a start, one has to deduct, at the very minimum, ten percent of the gross harvest to produce a figure of usable grain.

Beispielsätze für "felhasználható" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMeghatározza a valamennyi különböző szállítóeszközhöz felhasználható módszert.
It will define a methodology that can be used for the various means of transport.
HungarianEz az elképzelés más típusú infrastruktúrák fejlesztésében is felhasználható.
This concept might also be used for the development of other types of infrastructures.
HungarianEgyetlen kölcsönfelvétel felhasználható több célt megvalósító kölcsönök finanszírozására.
A single borrowing may be used to finance loans for different objectives.
HungarianEzenkívül, Önök előtt is ismert az Erasmus ösztöndíj, amely még mindig felhasználható.
In addition, you are of course all aware of the Erasmus grants, which are still applicable.
HungarianFelhatalmazást kap, hogy minden felhasználható eszközt bevessen, ami a rendelkezésünkre áll.
You have our leave to prepare our defense by any and all means necessary.
HungarianLényege az, hogy egyszer felhasználható kulcsokat használ, melyeket CD-ROM-on tárolunk.
It's a one-time pad with transpositions stored on laser-disk CD ROM.
Hungariantermészetes növénytakaróval borított terület, amely felhasználható takarmánynak vagy beszántható,
2. land with spontaneous natural growth, which may be used as feed or ploughed in,
HungarianSzámolhatunk-e azzal, hogy ez a pénzeszköz hasonló projektekre is felhasználható?
Can you also envisage using this money for similar projects?
HungarianFelhasználható variánsok nélkül az élet megmarad a baktériumok és az amőbák szintjén.
Without variance to work with, a life-world may remain stuck at the level of bacteria and amoebas.
HungarianFigyelmeztetem, hogy minden, amit mondani fog, felhasználható a tárgyaláson.
I warn you that anything you say may be used at your trial.
HungarianTiajo folytatta: A végrendelet szabadon felhasználható pénzalapokról is rendelkezik.
She resumed, Discretionary funds are provided by the will.
HungarianA Közösségbe behozott, pezsgők előállításához felhasználható bor származhat:
The wine imported into into the Community which may be used in making sparkling wines must derive from:
HungarianFelhasználható-e az emberi jogi szabályozás e javaslat részeinek Nagy-Britanniában való elfogadtatására?
Could human rights legislation be used to enforce parts of this proposal in Britain?
HungarianA színösszeállítás bekerül a listába, később is felhasználható.
Your Color Scheme will appear in the list in all future sessions.
HungarianEz talán részben arra a kérdésre is választ ad, hogy az adópolitika felhasználható-e munkahelyteremtésre.
This is also partly the answer on using tax policy for creating jobs.
HungarianRendelkezésére állt két könnyen felhasználható eszköz: Joseph és Minnie.
He had two easily handled tools--Joseph and Minnie.
HungarianFelhasználható energiatermelésre, kiváló hőforrás és gépjárművek üzemanyagául is szolgálhat.
It can be used to produce energy, it is a good source of heat, and it can also be used to power vehicles.
HungarianBármit mond, felhasználható ön ellen a bíróság előtt.
Anything you say can and will be used against you in a court of law.
HungarianFelsorolja a célobjektumként felhasználható diákat és objektumokat.
Lists the slides and the objects that you can target.
HungarianHa meghal, megszűnik felhasználható erőforrásnak lenni, ez pedig mindenképpen veszteség az ön számára.
If he dies, he ceases to be a factor, and you will have permanently expended a potential resource.