"felhasználás" Englisch Übersetzung

HU

"felhasználás" auf Englisch

HU felhasználás
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

felhasználás (auch: erőfeszítés, megerőltetés)
volume_up
exertion {Subst.}
felhasználás (auch: haszon, alkalmazás, hasznosság, gyakorlat)
volume_up
use {Subst.}
Ez utóbbi időtartama a klinikai felhasználás körülményeitől függ.
The duration of the latter shall depend on the conditions of clinical use.
Ennélfogva a kötött felhasználás nem járul hozzá a hátrányos helyzethez.
Thus, the captive use did not contribute to the injurious situation.
A diklór-metánok nem ipari felhasználás esetén kikerülnek a piacról.
Dichloromethanes will come off the market for non-industrial use.
felhasználás (auch: kiaknázás, hasznosítás, kihasználás)

2. "pénzé"

felhasználás (auch: eltulajdonítás, ráfordítás)

Beispielsätze für "felhasználás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA harmadik országokba exportált termékek; a felhasználás előtt tárolt termékek.
Products are exported to third countries; products are stored before they are used.
HungarianA felhasználás túlnyomó részét más emberek kezelése teszi majd ki.
By far the largest area of application will be the treatment of other people.
HungarianAz ODS-felhasználás a viszonyítási alaphoz képest 95%-kal csökkent.
There has been a 95% reduction in consumption of ODS compared with the baselines set.
HungarianAz új típusú felhasználás, új információ és adatok figyelembe vétele céljából ezek módosíthatók.
They may be changed to take account of new uses, new information and data.
HungarianJelen pillanatban ez a felhasználás igen magas - az összes felhasznált energia mintegy 40%-a.
At the moment, it is quite high - around 40% of the total energy used.
HungarianEurópa továbbra is legalább 20 százaléknyi vizet veszít a nem megfelelő felhasználás következtében.
Moreover, Europe is continuing to waste at least 20% of its water due to inefficiency.
Hungarian- Ezt nem szabad több, mint öt órával a felhasználás előtt elkészíteni.
- It should not be prepared more than five hours beforehand.
HungarianEzenkívül, 2006-ban először, csökkent az elsődleges elektromosáram-felhasználás Spanyolországban.
Also, 2006 was the first year when the primary consumption of electricity in Spain was reduced.
HungarianÚj típusú felhasználás, új információ és adatok figyelembevétele alapján az értékeket meg lehet változtatni.
They may be changed to take account of new uses, new information and data.
HungarianBiztosnak kell lennünk abban, hogy mindenkinek segítséget tudunk nyújtani a jobb felhasználás elérése érdekében.
We have to be very sure that we can help everybody in order to have better absorption.
HungarianAz álomcsapda eszméjének nagyszerűsége, összevetve a felhasználás földhözragadt módjával?
The grandiosity of the dreamcatcher concept coupled to the banality of the uses to which the concept had been put?
HungarianA tagállamok 60%-ánál a felhasználás ennél alacsonyabb.
Also, 60% of Member States have a lower absorption than this.
HungarianEz egy olyan nem megfelelő felhasználás, amely számomra nem elfogadható.
That is a misappropriation I cannot accept.
HungarianKomplex vízgazdálkodás és ésszerű mezőgazdasági felhasználás mellett azonban többet kell tennünk.
But we must all contribute more in support of efficient agriculture practices and overarching water management.
HungarianA kutatásnak az energiahatékonyságra, s különösen az energiatermelés és felhasználás területeire kellene koncentrálnia.
It should focus on energy efficiency, specifically in the fields of generation and consumption.
HungarianDe meghaladhatták a titkos felhasználás előnyei azt a sikert, mellyel a Renraku tönkrezúzhatná a szoftverpiacot?
Could the rewards of applying it subversively be greater than the killing to be made on the open market?
HungarianVégül politikai bátorságra szólít fel a költségvetés ellenőrzése és a rossz célokra történő felhasználás elleni küzdelem kapcsán.
Finally, it calls for the political courage to monitor the budget and fight against its misuse.
HungarianFelhasználás céljára máshol fognak tojást vásárolni, és be fogjuk zárni az Európai Unió erre a piacra termelő részét.
We will buy eggs for processing elsewhere, and we will close the proportion of EU production that went to that market.
HungarianA jogszabály megszületése előtt, ha egy adott tagállamban nem volt megfelelő recipiens, a szerv felhasználás nélkül elveszett.
Before this legislation, if there was no suitable recipient in a particular Member State, the organ went unused.
HungarianHelyes felhasználás mellett az EFA nagy hozzájárulást jelenthet a millenniumi fejlesztési célok sikeres eléréséhez.
Properly utilised, the EDF can make a major contribution to the successful achievement of the Millennium Development Goals.