HU felfordulás
volume_up
{Substantiv}

Kisebb felfordulás támadt, mert az ajtóhoz legközelebb ülők elhúzódtak helyükről.
There was a slight commotion as those nearest the door moved away from it.
A szomszédos ajtó mögül felfordulás zaja szűrődött ki.
There was a commotion brewing from the studio next door.
What is the commotion in here?
felfordulás (auch: izgalom, gyulladás, tűzvész)
felfordulás (auch: megrázkódtatás, vonaglás)
felfordulás (auch: felhajtás, balhé, banzáj, patália)
volume_up
hoo-ha {Subst.}
felfordulás (auch: felhajtás, balhé, banzáj, patália)
volume_up
hoopla {Subst.}
felfordulás (auch: zűrzavar, keverék)
volume_up
mix {Subst.}
Arról nem is beszélve, milyen felfordulás lesz itt, ha a sokféle népet összeeresztik.
Not to mention the trouble you're bound to run into anytime a mixed crowd like this one gets together.
felfordulás (auch: hiba, zűrzavar, rendetlenség, félreértés)
volume_up
mix-up {Subst.}
felfordulás (auch: felforgatás)
volume_up
to-do {Subst.}
felfordulás (auch: zűrzavar, felfordult világ)
felfordulás (auch: rendetlenség, bukás, esés, bukfenc)
volume_up
tumble {Subst.}
felfordulás (auch: izgalom, csődület, tumultus)
volume_up
tumult {Subst.}
De mivel szolgák egytől egyig Adósok , a borzalmas felfordulás közepette valószínűleg a vackukon gubbasztanak a takaró alatt.
Yet, being servants -Indebted one and all - theyd be hiding under their cots during this terrifying tumult.
felfordulás (auch: ciklus, forgalom, körfolyamat, felborulás)
volume_up
turnover {Subst.}
felfordulás
volume_up
upheaval {Subst.}
Ők értékelik azt, hogy Fehéroroszországban a felfordulás jóval kisebb mérvű, mint sok más volt szovjet tagköztársaságban.
They appreciate the much lower level of upheaval in Belarus compared to a number of other former Soviet republics.
Arra is emlékeznünk kell, hogy a forradalom vagy a társadalmi felfordulás a változás garanciája, de azt nem garantálja, hogy ez a változás a javulás felé vezet.
We must also remember that a revolution or a social upheaval is a guarantee of change, but it is not a guarantee of change for the better.
volume_up
upset {Subst.}
felfordulás (auch: hűhó, felhajtás, lárma, zsivaj)
volume_up
whoop-de-doo {Subst.} [Slg.]

Beispielsätze für "felfordulás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianKözel voltunk egymáshoz, amikor történt, és rettenetesen nagy volt a felfordulás.
'We were close together at the time when it happened, and it was all very confused.
HungarianBár most ott nagy a felfordulás, egy éjszakát csak át tud vészelni baj nélkül.
I have no doubt that, in spite of the repairs, you could manage there for one night.
HungarianÖnök tudják, milyen hatással van ez a felfordulás a tárgyalt országok gazdaságára.
You know the effect of this turmoil on the economies of the countries we are describing.
HungarianA mama rögtön rosszul lett, és micsoda felfordulás volt az egész házban!
My mother was taken ill immediately, and the whole house in such confusion!
HungarianAz eredmény így sem marad el, bár az eredeti tervekhez képest nagyobb lesz a felfordulás.
Lentz had hoped, perhaps, but still the results would be the same.., if a bit messier.
Hungarian- Ó, Bennet, sürgősen szükség van magára, sosem volt még nálunk ilyen felfordulás.
Mr. Bennet, you are wanted immediately; we are all in an uproar.
HungarianA pénzügyi felfordulás okait elemzi, és változtatásokat javasol.
It analyses the causes of the financial turmoil and proposes future changes.
HungarianA szakácsnő szobájában szigorú rend uralkodott, a konyhalányéban pedig teljes volt a felfordulás.
The cook's room was severely neat and the kitchen-maid's chaotically untidy.
HungarianMillie-t már igencsak megviselte a felfordulás, és alig várta, hogy hazamehessen a családjához.
She was quite weary of this ordeal, and anxious to get back to her family.
HungarianMi jobb: a törvény és a szabadulás, vagy a vadászat és a felfordulás?
Which is better, law and rescue, or hunting and breaking things up?
HungarianNagy a felfordulás, két tanár is hiányzik, a lányok többsége hazament.
Things were disorganized, two teachers were missing, and more than half the girls had gone home.
HungarianNyolcra a folyosók már tömve voltak, és mint mindig, hatalmas volt a felfordulás.
By eight the halls were full and it was chaos as usual.
HungarianArról nem is beszélve, milyen felfordulás lesz itt, ha a sokféle népet összeeresztik.
Not to mention the trouble you're bound to run into anytime a mixed crowd like this one gets together.
HungarianEbben az absztrakt térben akart vigaszt, nyugalmat találni, de a halál és a felfordulás ide is követte.
He had fled into his abstract spaces, but death and irrationality dogged him even here.
HungarianÚgy tudom mondta Adam , hogy éppen a felfordulás előtt járt ott egy kiránduló pedagógus csoport.
I believe there was a party of schoolteachers out there at the time of the trouble, said Adam.
HungarianA családban még nagy volt a felfordulás, amikor beállított Charlotte Lucas, hogy náluk töltse a napot.
While the family were in this confusion, Charlotte Lucas came to spend the day with them.
HungarianMárpedig nagy felfordulás lesz, ha megteszi azt, amivel fenyegetőzik.
And trouble it would be if he took the action he threatened.
HungarianA lépcsőgalériát éjszakánként kivilágították, és ezen a szilveszter éjszakán teljes volt a felfordulás.
The Galleria of the Stairs was illuminated at night, and this New Year's Eve was chaotic.
HungarianJó kis politikai felfordulás lehet a dologból vélte a felügyelő.
May mean a bit of a political schemozzle, said the inspector.
HungarianItt óriási felfordulás van. és nem hiszem, hogy hiányzóm valakinek.
This place is so crazy, I doubt if they've missed me yet.