"felemelkedik" Englisch Übersetzung

HU

"felemelkedik" auf Englisch

HU

felemelkedik {Verb}

volume_up
Gyermekkori lidércnyomásainak óriásai bújtak elő a hasadékból, és nemsokára maga a fátyol is felemelkedik.
The giants of her childhood nightmares were emerging from the schism, and would soon draw that veil away.
Látta, hogy Mark felemelkedik a hátsó lökhárító mögött, az autó lámpájánál megtámaszkodik és lassan lehúzza a gumicsövet a kipufogóról.
He saw Mark emerge under the rear bumper, place a hand for balance on the taillight, and slowly ease the hose from the tail pipe.
Lehetséges, hogy az egész tető felemelkedik egy adott jelre?
Could the whole roof lift up in one piece, on signal?
Látta, hogy lehetetlen dolog történik a mesterséges tó vize sáros örvényként felemelkedik.
She saw, impossibly, the lake beside the keep lift in a mass of muddy water and foam.
Nem ütközhetnek össze vele, még akkor sem, ha az a fickó ebben a pillanatban felemelkedik.
They'd pass well clear even if the guy lifted off right now.
felemelkedik (auch: felszáll)
Belakmározza, aztán felemelkedik, ismét szabadon, tíz isten erejének birtokában.
To feed, then rise, free once again and possessing the strength of ten gods.
Felemelkedik Õsi Istenként, a régi, kaotikus világ nyers erejeként.
To rise, like an elder, from the raw, chaotic world of long ago.
Teljesen besötétedett, de a csillagok már fényesen ragyogtak és Selune is hamarosan felemelkedik.
Full night was falling, but the stars were bright overhead, and Selune would rise all too soon.
felemelkedik (auch: megjelöl, fokoz, emel, feláll)
Most egy másik helyen látta őt; egy sötét helyen, amint felemelkedik a mélységből.
She saw him in another place, a dark place, as she rose up out of the abyss.
A sarkában van, talán éppen felemelkedik, rézszájából lecseppen a tiszta méreg.
At his heels now, perhaps rising up with the clear poison dribbling from its brass snout.
(Felemelkedik a székről, és vigyázzba áll) Bocsánat, nem akarom tovább feltartani.
[Rises from the chair and draws himself up straight with his hands hanging at his sides.]

Beispielsätze für "felemelkedik" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianBelakmározza, aztán felemelkedik, ismét szabadon, tíz isten erejének birtokában.
To feed, then rise, free once again and possessing the strength of ten gods.
HungarianMost egy másik helyen látta őt; egy sötét helyen, amint felemelkedik a mélységből.
She saw him in another place, a dark place, as she rose up out of the abyss.
HungarianA sarkában van, talán éppen felemelkedik, rézszájából lecseppen a tiszta méreg.
At his heels now, perhaps rising up with the clear poison dribbling from its brass snout.
Hungarian(Felemelkedik a székről, és vigyázzba áll) Bocsánat, nem akarom tovább feltartani.
[Rises from the chair and draws himself up straight with his hands hanging at his sides.]
HungarianLátta, hogy lehetetlen dolog történik a mesterséges tó vize sáros örvényként felemelkedik.
She saw, impossibly, the lake beside the keep lift in a mass of muddy water and foam.
HungarianTapasztalatból tudta, hogy meg kell várnia míg a gép felemelkedik.
Experience had taught him that he had to wait until the plane left the ground.
HungarianAbban a pillanatban, amikor a gyalogos becsapódik, a motorháztető automatikusan felemelkedik.
At the moment the pedestrian is hit, the engine cover automatically rises.
HungarianDelbert lassan felemelkedik a székéből, amint közeledem, és egy másik férfi is talpra áll.
He rises slowly as I walk over, and another man also gets to his feet.
HungarianEgy kép függött ott, az űrrepülő lézerlenyomata, amint felemelkedik Cape Canaveralnél.
There was a picture there, a laser-print of the space shuttle lifting off from Cape Canaveral.
HungarianDrummond lassan felemelkedik, és széttárt karral kissé meghajol.
Drummond rises slowly, slightly bent at the waist, hands spreading out.
HungarianLátta, amint a mellkas felemelkedik, majd visszaesik, a rendszeres lélegzetvétel nyomán.
She could see the chest rising and falling with regular breath.
HungarianFelemelkedik Õsi Istenként, a régi, kaotikus világ nyers erejeként.
To rise, like an elder, from the raw, chaotic world of long ago.
HungarianNem ütközhetnek össze vele, még akkor sem, ha az a fickó ebben a pillanatban felemelkedik.
They'd pass well clear even if the guy lifted off right now.
HungarianTeljesen besötétedett, de a csillagok már fényesen ragyogtak és Selune is hamarosan felemelkedik.
Full night was falling, but the stars were bright overhead, and Selune would rise all too soon.
Hungarian- Sok nappal ezelőtt ott, ahol a föld felemelkedik, majd hirtelen bukik alá.
Many days back, where the land rises and falls much.
HungarianA vadász közel maradt a talajhoz, mintha számítana rá, hogy a lépegető felemelkedik, és tüzelni kezd.
The craft kept close to the ground, as if expecting Davin's AT-AT to rise and start shooting.
HungarianÉs amikor Arthur elbukik - bár a csillagai szerint megéri az öregkort -, Avalon királya felemelkedik.
When Arthur falls-though his stars say he will live to be old-then the king of Avalon will rise.
HungarianElminster látta, ahogy Shandathe egyik keze felemelkedik és karmokká görbült ujjakkal megragadja Farl vállát.
Elminster saw one of her slim hands cease its clawing, and reach up to stroke Farl's shoulder.
HungarianLehetséges, hogy az egész tető felemelkedik egy adott jelre?
Could the whole roof lift up in one piece, on signal?
HungarianÉrezte, hogy egy-két ember felemelkedik; elengedte a széktámlát, hogy visszanyomja őket a helyükre.
He felt a few men rising from their seats, and he risked letting go of the seatbacks to push them back down.