"felügyelet" Englisch Übersetzung

HU

"felügyelet" auf Englisch

HU felügyelet
volume_up
{Substantiv}

Kettős beszédnek vagyunk szemtanúi, ahol az uniós felügyelet felrúgja az elvet.
There is double speak here, with EU control overturning principle.
Az "erős” kifejezés demokratikus és parlamenti ellenőrzés mellett, illetve felügyelet alatt értendő.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
Emiatt a Nepálban élő tibeti menekülteket folyamatosan szigorú felügyelet alatt tartják.
For these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
felügyelet (auch: tévedés, elnézés)
volume_up
oversight {Subst.}
Ha felügyelet nélküli hatalmat adunk embereknek, az a visszaélés receptje.
If you give people power without oversight, it's a prescription for abuse.
Nem kevesebbet jelent, mint egy népeink és nemzeteink feletti felügyelet megszabását.
It is nothing short of imposing oversight on our peoples and nations.
Az Európai Központi Banknak nagyobb szerepet kellene játszania a felügyelet és az ellenőrzés terén.
The European Central Bank should play a greater part in scrutiny and oversight.
felügyelet (auch: roham, támadás, vád, feladat)
volume_up
charge {Subst.}
A lány még nem érte el a nagykorúságot, vagyis félő volt, hogy ha ügy lesz a dologból, a hatóság kiveszi a lányt a szülői felügyelet alól, és állami gondozásba adja.
The girl had been a minor, so charges of removing the child from parental authority could have been brought.
A kiskorúak állami felügyelet alá vételét, miközben a kiutasításra várnak, alapvetően a gyermekek érdekei indokolják.
The child's best interest represents an essential ground in the context of taking minors under public custody while waiting for expulsion.
felügyelet
felügyelet (auch: ellenőrzés)
Nemzetközi pénzmozgások esetén már nem elegendő a nemzeti szintű felügyelet.
When financial flows are international, supervision can no longer be national.
Szeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
I would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
b) a harmadik ország hatósági állatorvosa általi állandó felügyelet.
(b) constant supervision by an official veterinarian of the third country.
felügyelet (auch: őrizet)
A harmadik pont a makrogazdasági felügyelet végzésének módjával kapcsolatos.
My third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
Ám addig ez az egyszerű elektromos felügyelet is megteszi.
Meanwhile this limited electronic surveillance would have to do.
Ugyanakkor a piaci felügyelet önmagában véve nem elegendő.
However, market surveillance alone is not enough.
felügyelet (auch: vigyázat, őr, őrség, őrszem)
volume_up
watch {Subst.}

Beispielsätze für "felügyelet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA pénzügyi felügyelet megerősítése érdekében ki kell használnunk a befolyását.
We must make use of its power in order to strengthen financial scrutiny.
HungarianEz azonban teher a fogyasztók számára, és a piac felügyelet nélkül marad.
This is a burden for consumers, however, and the market remains unmonitored.
HungarianKét droidot keresünk, egy kétlábút meg egy kerekest, akik felügyelet nélkül járnak.
We are looking for two droids, one bipedal and the other wheeled, traveling unaccompanied.
HungarianA városi közterület-felügyelet teherautója éppen ebben a pillanatban érkezett meg.
A truck from the city's department of streets had just arrived.
HungarianA felügyelet megválasztását a vállalkozásnak meg kell indokolnia.
Reasons must be given for the choice of authority made by the undertaking.
HungarianAz egyik vörös ruhás tisztre pillantott, akit a komor képű Sir Perraine tartott felügyelet alatt.
He glanced at a red-tunicked officer being guarded by the bleak-looking Sir Perraine.
HungarianEnnek eredményeképpen hoztuk létre az EFH-kat, amelyeket a Parlament szigorú felügyelet alatt tart.
The result has been to establish ESAs, which are fully scrutinised by this Parliament.
HungarianHasonlított is meg nem is az orosz felügyelet mellett hatástalanításra kerülő amerikai silókhoz.
It was both like and unlike the American silos being deac- tivated under Russian inspection.
HungarianMeg lennél lepve, hogy mire képesek a lányok apai felügyelet nélkül, hogy felkeltsék egy férfi figyelmét.
You'd be surprised what a girl without a dad will do for male attention.
HungarianMég nem tudjuk, milyen mértékben lesznek hatékonyak az ellenőrzés és felügyelet új lehetőségei.
It remains to be seen to what extent the new monitoring and supervisory measures will take effect.
HungarianÖn csak felügyelet mellett láthatja... heti kétszer két órát.
You will have monitored visits... two times a week for two hours.
HungarianHa nem történik semmi, a folyamatos felügyelet szükségtelen.
Where nothing happens, there is no need for constant monitoring.
HungarianAz ellenőrzés és a felügyelet a tagállamok feladata.
The inspections and the monitoring are a Member State responsibility.
HungarianA helyi hatóságoknak ráadásul sokkal szorosabb felügyelet alatt kellene tartaniuk a speciális árvaházakat.
In fact, special orphan homes should be supervised much more closely by the local authorities.
HungarianEzért remélem, hogy a Bizottság biztosítani fogja, hogy a tagállamok végrehajtsák a piaci felügyelet javítását.
I therefore also hope that the Commission will ensure that the Member States achieve this.
HungarianÚgy ítélem meg, jelenleg... semmiképpen sem előnyös a gyermek számára, hogy a jelenlegi felügyelet alatt maradjon.
I find at this time... it's not in the best interest of the child to remain in the home.
HungarianÚjszülöttek hevertek gyakorlatilag felügyelet nélkül a puszta földön.
Newborns lay swaddled and virtually unattended.
HungarianEz az egyetlen valódi megoldás arra, hogy az adósság és hiány mintája szorosabb felügyelet alá kerüljön.
This is the only real way of ensuring that the pattern of debt and deficit will be monitored more closely.
Hungarian"Nem ragaszkodott hozzá, hogy orvosi felügyelet alatt maradjak."
He didn't insist that I stay on my medication.
HungarianHuszonnégyből huszonhárom órán keresztül magányosan üldögéltek a sötétben, gondoskodás, felügyelet és szeretet nélkül.
For twenty-three out of twenty-four hours they sat alone in the dark, untended, unguarded, unloved.