"fáradozik" Englisch Übersetzung

HU

"fáradozik" auf Englisch

HU fáradozik
volume_up
{Verb}

fáradozik (auch: igyekszik, használ, gyakorol, kifejt)
fáradozik (auch: kínlódik, dolgozik, megmunkál, kidolgoz)
volume_up
to labor {Vb.} [Amer.]
Úgy tűnt, még mindig azon fáradozik, hogy összeillessze a hallott szavakat.
He seemed to be laboring to put the words he'd heard together.
fáradozik (auch: kínlódik, dolgozik, megmunkál, kidolgoz)
volume_up
to labour {Vb.} [Brit.]
fáradozik (auch: küszködik, vesződik)

Beispielsätze für "fáradozik" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianTudta, hogy Tom ott van, ahol lennie kell mindnyájuk megmentésén fáradozik.
She knew that Tom was where he was supposed to be -out pursuing ways to save them all.
HungarianNem, hiszen az őrmester épp azon fáradozik, hogy felborítsa a személyzet lelki egyensúlyát.
No, it couldn't be, because your Sergeant is busy upsetting the domestic staff.
HungarianAki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti.
All things were made by him: and without him was made nothing that was made.
HungarianÚgy tűnt, még mindig azon fáradozik, hogy összeillessze a hallott szavakat.
He seemed to be laboring to put the words he'd heard together.
HungarianA főképviselő azon fáradozik, hogy átfogó megoldást találjon a kiberbiztonsági problémákra.
The High Representative is developing efforts to establish a coherent approach to cyber security problems.
Hungarian. - (PT) Az Európai Unió és Latin-Amerika évek óta egy erős stratégiai partnerség kialakításán fáradozik.
The European Union and Latin America have been developing a strong strategic partnership for years.
HungarianEbből kifolyólag egy olyan új törvény kidolgozásán fáradozik, amely felső határt szab a tanárok fizetésének.
This is not only a danger to democracy and an unhealthy way for the democratic institutions of a state to operate.
HungarianHa pedig más szinten nézzük a dolgot, akkor azon fáradozik, hogy néhány válogatott stancával járuljon hozzá a legendához.
On an entirely different level, I think he is out there trying to add a few choice stanzas to the legend.
HungarianMindennek fényében erősen kételkedünk abban, hogy a Bizottság valóban szívvel-lélekkel a válság megoldásán fáradozik.
In the light of all this, we are highly doubtful that the Commission is wholeheartedly working to resolve this crisis.
HungarianAzon fáradozik, hogy védje a maga életét.
HungarianA politikáknak mindig az adott helyen kell hatékonyan működniük, és tudom, hogy a Parlament, a Bizottság és a Tanács ezen fáradozik.
Many of these policies need to work on the ground, and I know that Parliament, Commission and Council are trying to do this.
HungarianEnnek elérése érdekében a Bizottság jelenleg olyan programok kidolgozásán fáradozik, amelyek javítanák a megkülönböztetés eseteinek nyilvántartását.
Therefore, the Commission is currently working on programmes to improve the recording of cases of discrimination.
Hungarian(DE) Elnök asszony, mint tudjuk, az Európai Unió már évtizedek óta azon fáradozik, hogy csökkentse a bürokráciát és növelje az átláthatóságot.
(DE) Madam President, as we know, the European Union has been working for decades to reduce bureaucracy and increase transparency.
HungarianGaunt az egérfogó vagy a villamosszék tökéletesítésén fáradozik-e, csak annyit tudott, hogy ő kimarad belőle.
Maybe even RioAce didn't know if Gaunt was building a better mousetrap or a better electric chair, but he did know he wanted no part of it, whatever it was.
HungarianGratulálni szeretnék Lulling asszonynak, és megköszönöm fáradhatatlan és szenvedélyes munkáját, amellyel az európai méhészet ügyéért fáradozik.
(PL) Madam President, may I congratulate Mrs Lulling and thank her for her indefatigable and passionate concern for the interests of the European beekeeping industry.
HungarianMint tudják, a Bizottság jelenleg is a strukturális alapokra vonatkozó, a 2013. utáni időszakra szóló új rendelkezések kidolgozásán fáradozik, és 2011-ben nyújtja be javaslatait.
As you know, the Commission is currently working on new provisions on the structural funds for the post-2013 period and will put forward proposals in 2011.
HungarianA nemzeti kormányok, a helyhatóságok, a szociális partnerek és valamennyi európai érintett fél mind-mind azon fáradozik, hogy megoldásokat találjon a munkanélküliség következményeire.
The national governments, local authorities, social partners, and all the stakeholders in Europe, are all trying to find solutions to the consequences of unemployment.