"erre" Englisch Übersetzung

HU

"erre" auf Englisch

volume_up
erre {Konj.}
EN

"to err" auf Ungarisch

HU erre
volume_up
{Adverb}

erre (auch: ide)
volume_up
hither {Adv.}
Cato erre szó nélkül törölte a szenátorok sorából.
Cato thereupon expelled him from the Order for irreverence.
Aki erre föl halottsápadttá válik, szája habzik, és előránt egy pisztolyt a jobb füléből.
Who thereupon turns as pale as paper, froths at the mouth, and pulls a gun out of his right ear.
Erre megírta magának egy levélsorozat első levelét, amely felsorolja mindazt, amit nem akar elfelejteni.
He thereupon wrote himself the first of a series of letters that listed the things he did not want to forget.

Beispielsätze für "erre" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianErre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
HungarianErre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
HungarianBízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak rá.
Leave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
HungarianCsúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
HungarianEzek azonban politikai akarattal kezelhetők,így nincs szükség erre a szerződésre.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
HungarianErre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
This will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
HungarianDe mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
But, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
HungarianNekünk úgy tűnik, hogy a Parlament eljárási szabályzata alapján erre nincs mód.
It seems to us that, according to the rules of Parliament, that is not possible.
HungarianHamis az az érvelés, hogy a gazdasági válság miatt rá vagyunk erre kényszerítve.
The argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
HungarianErre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
And I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
HungarianA vadul ordítozó gnómok erre-arra rohangáltak, igyekeztek eltalálni az elfeket.
The Gnomes darted here and there, calling out wildly, trying to track their prey.
HungarianAz az érzésem, hogy ön meg tudja adni a választ erre a kérdésre, Miss Blacklock.
I've a feeling that you must know the answer to that question, Miss Blacklock.
HungarianTűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
He considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
Hungarian- Erre - mondta, és szorosabbra vette a szárat, és sarkát lova oldalába vágta.
. This way, she said, picking up her reins and digging her heels into her horse.
HungarianFelfedezésemmel eltelve Poirot-ra néztem, aki erre alig észrevehetően bólintott.
I looked at Poirot, full of my discovery, and he gave me an imperceptible nod.
HungarianA pénzügyi válságra adandó koherens válasz szükségessége a legjobb példa erre.
The needed coherent response to the financial crisis is the best example for it.
HungarianFeltételezem, hogy az Unió, az új biztossal együtt, továbbra is erre törekszik.
I assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
HungarianLevegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
HungarianNem értem, hogy erre miért nem hajlandó sem a Konzervatív Párt, sem a Munkáspárt.
I do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
HungarianThompson erre a bekezdésre.
Gordon could well imagine Mrs. Thompson s reaction, on reading that paragraph.