"engedélyezés" Englisch Übersetzung

HU

"engedélyezés" auf Englisch

HU engedélyezés
volume_up
{Substantiv}

engedélyezés (auch: felhatalmazás, meghatalmazás)
Az előzetes engedélyezés kérdése természetesen rendkívül fontos.
The question of prior authorisation has of course been an extremely important one.
Ez a rendelkezés a b) pont szerint megadott engedélyezés esetén nem alkalmazandó.
This provision shall not apply in the case of authorisation granted under subparagraph (b).
Az engedélyezés kérdése túl sok vitát gerjesztett.
The issue of authorisation has given rise to much debate.
engedélyezés (auch: felhatalmazás, meghatalmazás)
engedélyezés (auch: segély, átruházás, adomány, adományozás)
volume_up
grant {Subst.}
Jelen pillanatban nem tudok arról, hogy a Tanácsnak bármilyen kifogása lenne az engedélyezés ellen.
At this stage I am not aware of any reluctance on the part of the Council to grant it.
Ez a rendelkezés a b) pont szerint megadott engedélyezés esetén nem alkalmazandó.
This provision shall not apply in the case of authorisation granted under subparagraph (b).
Ezzel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy ilyen körülmények között egy megelőző felhatalmazás, engedélyezés vagy koncesszió nem szolgálhat a védelem eszközéül.”
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
engedélyezés (auch: engedély kiadása)
volume_up
licensing {Subst.}
Harmadszor: összehangolás szükséges az engedélyezés és a regisztráció formalitásai között.
Thirdly, we need harmonisation of the licensing and registration formalities.
A hatósági engedélyezés előfeltételéül szolgáló előzetes felügyeleti mechanizmus azonban indokolatlan terhet jelentene.
However, a prior surveillance mechanism would create an undue burden in terms of administrations' licensing requirements.
Ezért úgy vélem, hogy a Bizottságnak holisztikus megközelítéssel kellene megvizsgálnia az engedélyezés, a magánszemélyek szerzői joga és a kalózkodás közötti összefüggést.
I therefore believe that the Commission should take a holistic approach and look at the connection between licensing, private copyright fees and piracy.

Beispielsätze für "engedélyezés" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz Egyesült Államokban viszont csupán tizenöt hónapba telik az engedélyezés.
In the US, on the other hand, approval takes only 15 months.
HungarianÍrja be az Engedélyezés listában választott adatérvényességi ellenőrzéshez a legnagyobb megengedett értéket.
Enter the maximum value for the data validation option that you selected in the Allow box.
HungarianAz egységes szabályok a költségeket is csökkentik azzal, hogy elkerülik a többszörös engedélyezés szükségességét.
Uniform rules reduce costs by avoiding the need for a variety of authorisations and permissions.
HungarianE tevékenységek igazolásának bemutatását így az engedélyezés biztonságára tekintettel elsődleges követelménynek kell tekinteni.
Presentation of proof of those activities should thus also be a primary requirement with regard to the licence security.
HungarianEngedélyezés: Romeo, Two, X-Ray.
HungarianAnnak is örülök, hogy az engedélyezés szabályozása nem lett olyan szigorú, mint ahogy azt a Parlamentben, első olvasatban javasolták.
I am also pleased that the admission regulation has not become as restrictive as proposed in this House at first reading.
HungarianEngedélyezés a titkosított fájloknál
HungarianEngedélyezés az összes fájlnál
HungarianEngedélyezés a munkamenetre
HungarianEngedélyezés mindig
HungarianAmi a hármas szabályozást, Európának az elismerés és az engedélyezés területén három zónára való felosztását illeti, ez is sokkal jobban illeszkedik a jelenlegi gyakorlathoz.
Also, the three regulations, the three zones in Europe for recognition and admission are also much better aligned with actual practice.
HungarianEgyes tagállamokban a nemzeti forgalomba hozatali engedélyezés követelménye azonos a forgalomba hozatali engedélyek módosítására vonatkozó követelménnyel.
In some Member States, the requirements relating to national marketing authorisations are analogous to those relating to variations in marketing authorisations.
HungarianEgyetértek az előadóval abban, hogy engedélyezés szükséges az olyan nanoanyagokat tartalmazó csomagolóanyagok esetében, amelyek közvetlenül érintkeznek az élelmiszerekkel.
I would also like to say that I agree with the rapporteur that approval must also be required in respect of nanomaterials in packaging that comes into contact with food.