"eltorzult" Englisch Übersetzung

HU

"eltorzult" auf Englisch

HU eltorzult
volume_up
{Adjektiv}

eltorzult (auch: kicsavarodott)
Egy tagbaszakadt, eltorzult arcú férfi termett hirtelen az asztaluknál.
A burly man with a contorted face was suddenly beside the table.
Carrie felnézett rá szerencsétlenül, eltorzult rángatózó arccal.
Carrie looked up at her dumbly, face still contorted and working.
Fonnyadt arca eltorzult a kamrát elárasztó, vérvörös fényben.
His wizened face contorted as the fire flooded the cavern with red light.
eltorzult (auch: csúf, eltorzított, rút)
Angéla Warren szótlanul figyelt, jobb tenyerében pihentetve eltorzult arcát.
Angela Warren listened quietly, her disfigured cheek resting on one hand.
Rettenetes volt, ahogy az a szelíd arc eltorzult a haragtól.
To see the mild face of Ash disfigured with rage was a terrible thing to behold.
Dühtől eltorzult arccal meredt hol Akasára, hol rám.
His face was disfigured with fury as he stared at Akasha, as he stared at me.
A pszichiáter megint a visszataszító, eltorzult arcra emelte a tekintetét.
The psychiatrist lifted his glance again to that hideous, twisted face.
Az Anya sokszoros arca eltorzult, megfeketedett, elenyészett.
The many faces of the Mother twisted, blackened, vanished.
A rég eltorzult legendákat az emberekről és egyéb féltestvéreinkről?
Twisted legends in the minds of the humans and our half-kin?

Beispielsätze für "eltorzult" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAzt akarom, hogy lássa a könyörületemet, a te eltorzult testeden keresztül.
I want you to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body.
HungarianKétrét görnyedve fölemelte a kezét, kivörösödött arca eltorzult a haragtól.
Bending double, she raised her hands, her face red and stricken with her rage.
HungarianA királyi mágus Laspeerához fordult, majd arca váratlanul eltorzult fájdalmában.
The Mage Royal turned to look at Laspeera, andgasped and reeled in pain.
HungarianA Neptunusznál tömörebb gázóriás kering a Nap közelében, eltorzult pályán.
A gas giant more massive than Neptune orbits nearer the sun in a skewed orbit.
HungarianAkkor kezdjük el sóhajtotta Sparhawk, és megindult Zemoch eltorzult testű császára felé.
Sparhawk drew in a deep breath and started towards the bloated Emperor of Zemoch.
HungarianA réseken keresztül egy eltorzult arcot pillantott meg, egy ronda emberi karikatúrát.
And in one of them he caught sight of a brutish face, a beastly caricature of human.
HungarianMegborzongott, amikor eszébe jutott Anthony Marston eltorzult, szederjes arca.
She shuddered as she remembered Anthony Marston's convulsed purple face.
HungarianLassan hátrafordultam, és Harry Jonesra néztem, aki eltorzult arccal ült a székében.
I turned around slowly and looked across at little Harry Jones grimacing in his chair.
HungarianEffie Ferine rémülettől eltorzult arccal felkiáltott, és Spade lábára mutatott.
Effie Perine made a horrified face and screamed, pointing at his feet.
HungarianHa nem engeded el süvöltötte, és amúgy sem szép arca fertelmesen eltorzult a dühtől.
If you dont let go he hollered at her, his unpretty face made uglier still by his rage.
HungarianDe beszédje annyira eltorzult, hogy egyetlen szavát sem lehetett érteni.
The machine's words were garbled and slurred as if its programming had deteriorated.
HungarianJapánban azonban a sajátságos helyi körülmények miatt ez az igazság eltorzult.
But in Japan that truth had been distorted by unique local conditions.
HungarianDe amikor a válla felett hátranézett, az arca eltorzult a rémülettől.
But he looked back over his shoulder and his face was crumpled and terrified.
HungarianPár lépésnyire ácsorgott a k'risnan, fiatal arca eltorzult a rettegéstől.
A few paces away stood the Krisnan, his young face frozen into an expression of terror.
HungarianDorman arca megint eltorzult, és bár mozdulatlanul állt, a teste megvonaglott.
Dorman winced again as an inner turmoil convulsed through his body.
Hungarian- A hatvanegy éves Karmarov arca eltorzult a visszafojtott nevetéstől.
Karmarov's sixty-one-year-old face fairly cracked with suppressed laughter.
Hungarian- kérdezte a fiatal őr a fájdalomtól eltorzult arccal.
How the hell would you know? the wounded man asked, straining his words through clenched teeth.
HungarianVan rá bizonyság épp elég, rá van pecsételve eltorzult arcukra, kiolvasható dülledt szemükből.
It was Old Cowboy Death, and tonight when the sun goes down, he'll be back for you.
HungarianCale vonásait elrejtette a maszk, de Jak biztosra vette, hogy az arca eltorzult gyűlöletében.
Cale's expression was veiled by his mask, but Jak suspected it was tortured.
HungarianLestat behunyt szemmel, fájdalomtól eltorzult arccal ült ott.
And Lestat sat there with his eyes closed, his face transfigured with his pain.