HU ellenőriz
volume_up
{Verb}

Ellenőriz és megbizonyosodik? gondolta viszolyogva.
Doublecheck and triple-check? he thought, dismayed.
He's probably checking up on us.
No, he's not checking up on us.
Ha az Állam mindenféle energiát ellenőriz, akkor a friss vizet is ellenőrzi, nem?
If the State controls power of all kinds, they also control the fresh water supply, don't they?
A szociális agy ellenőriz, amikor a babák a statisztikákat készítik.
The social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
Bennünket viszont teljes mértékben - és jogosan - a közvélemény ellenőriz.
We are in turn completely and rightly controlled by the public.
ellenőriz (auch: megvizsgál, megszemlél)
A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos beruházások emellett olyan pénzügyi közvetítőkön keresztül folynak, amelyeket a Világbank nem ellenőriz kellőképpen.
Fossil fuel investments are also taking place through financial intermediaries which the World Bank does not sufficiently monitor.
Ezek különleges érdekcsoportok, melyeket senki sem ismer, senki sem ellenőriz, és amelyekre épp annyira van szükségünk, mint egy fejlövésre.
These are special interest groups that nobody knows, that nobody monitors and that we need like we need a whole in the head.
Az Európai Unión belül ténylegesen ki mit ellenőriz, ezt mikor és milyen eredményekkel dokumentálják, és kinek milyen kötelességei vannak ebben a tekintetben?
Who, in the European Union, actually monitors what, when and with what result this is documented, and who has what obligations in that regard?
ellenőriz (auch: irányít, felügyel)
ellenőriz (auch: igazgat, felügyel)
ellenőriz (auch: megegyezik, egyezik, megszámol, megfelel)
Lehet, hogy csöveket ellenőriz, villanyórát javít, a víznyomást méri, valódi célja mégiscsak ez.
He may tap pipes, or examine meters, or test water pressure - but that is his real object.
ellenőriz (auch: megerősít, igazol, átvizsgál)

Beispielsätze für "ellenőriz" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA szociális agy ellenőriz, amikor a babák a statisztikákat készítik.
The social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
HungarianIdeje felkelni, még az éjszaka urának palotájában is, ahol a gazda sose ellenőriz nappal.
Time to get up, even in the palazzo of the night Lord who never checks or prods by day.
HungarianBennünket viszont teljes mértékben - és jogosan - a közvélemény ellenőriz.
We are in turn completely and rightly controlled by the public.
HungarianA baromfit illetően az IPPC máris 40 000 baromfitenyésztőt ellenőriz.
On poultry, the IPPC already controls 40 000 poultry places.
HungarianCeruzát le, tárcsát fordít, ceruzát fel, ellenőriz kétszer is , aztán ugyanez újra és újra.
Each operation required him to set his pencil down, dial, pick up the pencil again, recheck his results-twice in his case-and begin again.
HungarianÚgyis személyesen ellenőriz mindent.
He always double-checks everything himself.
Hungarian- Valószínűleg bennünket ellenőriz.
HungarianNem, nem bennünket ellenőriz.
HungarianEzek különleges érdekcsoportok, melyeket senki sem ismer, senki sem ellenőriz, és amelyekre épp annyira van szükségünk, mint egy fejlövésre.
These are special interest groups that nobody knows, that nobody monitors and that we need like we need a whole in the head.
HungarianÚjra ellenőriz valamit!
HungarianAz Európai Unión belül ténylegesen ki mit ellenőriz, ezt mikor és milyen eredményekkel dokumentálják, és kinek milyen kötelességei vannak ebben a tekintetben?
Who, in the European Union, actually monitors what, when and with what result this is documented, and who has what obligations in that regard?
Hungarian(SK) Hölgyeim és uraim, jó látni, hogy az Európai Parlament tevékenyen ellenőriz és kezdeményez a Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamatában.
(SK) Ladies and gentlemen, it is good to see that the European Parliament is actively monitoring and taking the initiative in the process of ratification of the Lisbon Treaty.