"el" Englisch Übersetzung

HU

"el" auf Englisch

EN
EN
EN
volume_up
el {Subst.}
EN
HU

el {Adverb}

volume_up
1. Allgemein
el (auch: túl, után)
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Hirtelen lépteket hallott; Ossip és Sammikin csörtettek el a hatalmas tölgy mellett.
She heard footsteps; Ossip and Sammikin went blundering past.
Három fiatal, feszes pólót és rövidnadrágot viselő, nevetgélő lány sasszézott el mellette.
Three young women in tank tops and short shorts sashayed past, laughing together.
2. "igekötő"
Félreállította azokat az alkalmazottakat, akiknek a gyerekeit nem vitték el.
Those employees who still had their children, he set aside.
Egy varázslattal oldalra söpörte, így El véresen csattant egy távoli sziklán.
She spell-swept it aside to smash bloodily against distant rocks.
Előtte fehér szőrű testek rebbentek szerteszét vagy terültek el a csapásai alatt.
White-furred bodies scattered before him or were swept aside.

Beispielsätze für "el" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianCsak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
He was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
HungarianBanningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
Banning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
HungarianGalath zavartan dőlt hátra és vette el tekintetét a máguskirály nyugodt arcáról.
Galath flushed in embarrassment and looked away from the mage royal's calm face.
HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Hungarian(PT) 2006-ban az Európai Unió a legmagasabb növekedési szintet érte el 2000 óta.
(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianNe felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
Remember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
HungarianEugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
HungarianAz egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
One where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianSzóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
Anyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
HungarianCollinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
He took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
HungarianA bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
Floyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
HungarianA főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
The Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianEz olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
You mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
HungarianHosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.
Long Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
HungarianÍgy tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.