"ekkor" Englisch Übersetzung

HU

"ekkor" auf Englisch

EN

HU ekkor
volume_up
{Adverb}

ekkor (auch: azonnal, jelenleg, most, ugyanakkor)
volume_up
now {Adv.}
És Jessie-ben ekkor újabb, ijesztően valószínű lehetőség ötlött fel.
And now a new possibility - more of a probability, actually - occurred to her.
Ekkor hétköznapi, halk neszezést hallottam: valaki ásta fölöttem a homokot.
But the low, common noise I heard now was of a digging through the sand from above.
Ekkor választhatnak: "Véletlenül van néhány fölös nyomatunk a szekrényben.
Now we give you a choice: "We happen to have some extra prints in the closet.

Beispielsätze für "ekkor" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz őrök rohanva indultak felé, ő pedig ekkor ismerte meg Millert a volán mögött.
As guards rushed toward it, Halloway recognized Miller behind the steering wheel.
HungarianEkkor a távolban felhangzott Vader ugatása, mintha csak kis gazdáját bátorítaná.
Through the forest murk, he heard Vader barking, whin ing as if in encouragement.
HungarianEkkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
Then Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
HungarianHolmes ekkor megérintette, de rögtön el is kapta a kezét, és ijedten felkiáltott.
Holmes laid his hand upon him and held it up again with an exclamation of horror.
HungarianEkkor egy nyugodt, gyönyörű, se nem férfi, se nem női arc úszott be az agyába.
For an instant a calm beautiful face, neither male nor female, swam in his mind.
HungarianEkkor valahonnan az erdőn túlról különös, furulyaszerű hang ütötte meg a fülüket.
And then from somewhere out in the forest they heard a strange, flute-like sound.
HungarianÉs ekkor, alig négyszáz yardnyira a házától, a madárerdő egyszer csak megszűnt.
And then, still four hundred yards from his own house, the birds just stopped.
HungarianEzért is faggattak sokszor hiába, nem emlékeztem, hol is voltam ekkor meg akkor.
It's why I couldn't remember where I was all those times they kept asking me about.
HungarianEkkor eszébe jutottak a rózsák, azok a furcsa, nagy rózsák az előtér asztalán.
And then she remembered those roses, those strange large roses on the hall table.
HungarianEkkor Harch újra végighúzta a lány kezét a mellén, majd le, lapos, izmos hasára.
He moved her captive hand back to his chest, then down to his flat, muscular belly.
HungarianEkkor már Corbellnek úgy tűnt, mintha a hálóterem megtelne alig hallható hangokkal.
By then it seemed to Corbell that the dorm was alive with barely audible voices.
HungarianEkkor nagy megdöbbenésére a piramis forognikezdett a hosszanti tengelye mentén.
And then, to her astonishment, the pyramid began to move on its pinpoint axis.
HungarianEkkor váratlanul Burlingame-né ténsasszony lágy, kérlelő hangja állította meg.
The voice which stopped her was the soft, tentative voice of Goodwife Burlingame.
HungarianTekintete ekkor újra a zord, gyűlöletes teremtményre vetült, a vászonburok mögött.
His gaze fell directly again on that grim, loathsome thing in the linen wrappings.
HungarianNicholas ekkor odaült az asztalhoz, hogy stratégiai megbeszélésbe vonja Hermant.
Nicholas took a seat at the table and began discussing strategy with Herman.
HungarianCorbell ekkor már nem csodálkozott azon, hogyan érték el a háromdimenziós hatást.
Corbell had stopped wondering how the three-dimensional effect was achieved.
HungarianLouis Michel biztos ekkor személyesen utazott a régióba, hogy felmérje a kilátásokat.
That is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
HungarianEkkor került elő valahonnan Daala, és egymagában harcba szállt a Lázadókkal.
Daala had come out of nowhere and begun a singlehanded attack against the Rebels.
HungarianA fordulás ekkor elakadt, de a sarokban megmaradt az összekavarodott állapot.
The folding motion halted, but the corner remained tweaked into a surreal geometry.
HungarianEmlékszem, hogy Lestat alakját láttam ekkor előbukkanni a pohárszék fölötti tükörben.
Then I remember seeing Lestat's figure emerge in the mirror over the sideboard.