"egész életén át" Englisch Übersetzung

HU

"egész életén át" auf Englisch

HU egész életén át
volume_up
{Adverb}

egész életén át (auch: egész életében)

Ähnliche Übersetzungen für "egész életén át" auf Englisch

egész Substantiv
English
egész Adjektiv
egész Adverb
át Adverb
English
át
English
át Konjunktion
English
át Präposition
English

Beispielsätze für "egész életén át" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz oktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás egyre fontosabbá válik.
Education, vocational training and lifelong learning are increasingly important.
HungarianRugalmasabb és egész életen át elérhető tanulásmódszertant kellene kialakítani.
Learning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
HungarianKülön szeretném felhívni a figyelmet az egész életen át tartó tanulás programjára.
I would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
HungarianMiért nem érvényesül Európában az egész életen át tartó tanulás úgy, mint kellene?
Why do we not have as much modern infrastructure throughout Europe as we should have?
HungarianTámogattuk továbbá az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek ösztönzését.
We also advocated the promotion of opportunities for lifelong learning.
HungarianAz egész életen át tartó tanulás programja és a Cselekvő ifjúság program jó példa erre.
The Lifelong Learning programme and the Youth in Action programme are good examples.
HungarianNövelnünk kell a szakképesítések és az egész életen át tartó tanulás átláthatóságát.
We need to increase the transparency of vocational qualifications and lifelong learning.
HungarianA gyermekek korai oktatása fekteti le az egész életen át tartó sikeres tanulásuk alapjait.
Children's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
HungarianAmi gyakran csak játéknak tűnik, az egész életen át tartó pszichológiai károsodást okozhat.
What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
HungarianKövetkezésképpen, különös figyelmet kell fordítani az egész életen át tartó tanulásra.
Consequently, special attention must be paid to lifelong learning.
HungarianEzzel összefüggésben üdvözöljük a 2007-2013. évi egész életen át tartó tanulás programját.
In this respect we welcome the Lifelong Learning Programme 2007-2013.
HungarianAz egész életen át tartó tanulásnak ezért az összes társadalmi tényezőre ki kell terjednie.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
HungarianAz egész életen át tartó tanulási programoknak ugyanakkor a középkorúakról sem szabad elfeledkezniük.
Nevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
HungarianSzeretném megköszönni Figel biztos úr munkáját az egész életen át tartó tanulás területén.
Commissioner Figeľ, thank you for your personal involvement in the field of lifelong learning.
HungarianEnnek okán pedig elő kell segítenünk a felnőttek egész életen át tartó tanulását.
That is why we must promote lifelong learning for adults.
HungarianRáadásul a gyermekkori zöldségfogyasztás olyan jó szokás, amely az egész életen át megmarad.
Furthermore, eating vegetables from childhood is a good habit that continues throughout life.
HungarianAz egész életen át tartó tanulást a nők számára is általánosan elérhetővé kell tenni.
Lifelong learning must generally be possible for women too.
HungarianAz egész életen át tartó tanulás ma már az egész országot, és annak minden állampolgárát érintő kihívás.
Today, lifelong learning is becoming a challenge for our country and its citizens.
Hungarian„Havel igazi európai volt, aki egész életén át a demokrácia és a szabadság bajnokaként küzdött.
He was a true European and has been a champion of democracy and liberty throughout his life.
HungarianLétfontosságú, hogy a tanárképzést az egész életen át tartó tanulás programján keresztül is előmozdítsuk.
Supporting teacher education through the Lifelong Learning Programme is essential.