"egész" Englisch Übersetzung

HU

"egész" auf Englisch

volume_up
egész {Subst.}

HU egész
volume_up
{Substantiv}

volume_up
round {Subst.}
Keleten a Fekete-tenger partvidéke egész évben vonzó turistacélpont.
In the east, the Black Sea coast attracts tourists all year round.
Szóval a technikusok folyamatosan járják a nap huszonnégy órájában az egész létesítményt.
So the technicians travel back and forth to the facility round the clock.
Mint ön is jól tudja, ez azt jelenti, hogy egész Saltingtont meg kell kerülni.
That, as you know, means going all the way round by Saltington - sixteen miles.
egész (auch: összes, összeg, végösszeg, teljes)
volume_up
total {Subst.}
Ez az egész életének összefoglalása, minden megtörtént dologé, a rossz dolgoké és a jó dolgoké.
It's the sum total of his life, all the things that had happened -- the bad things, the good things.
Összesen négy percbe tellett csak az egész.
It took a total of four minutes.
Meg vagyok győződve, hogy legalább 20 százalék, vagy az egész 6 százaléka alkalmas erre, és közvetlen jelzés történt erre.
I am convinced that at least 20%, or 6% in total, has been qualified and directly indicated.

Beispielsätze für "egész" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianHumán létére egész vonzó jegyezte meg Svindler, amikor észrevette, mit bámul Sam.
Quite attractive for a norm, Dodger commented when he noticed Sam's fixed stare.
HungarianAz elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
The initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
HungarianEz az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
In fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
HungarianAzután fel... egész a Kanadai hegyekbe, és innen csak néhány mérföld az Anchorage.
Up... the Canadian Rockies, and then it's only a few hundred miles to Anchorage.
HungarianMinden, ami azóta történt, majdnem egy egész évtized, azon a pár percen múlott.
Everything since then, almost a decade of his life, pivoted on those few minutes.
HungarianA probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
HungarianLehet, hogy nem az egész világ esküdött össze ellenük, de mégis így nézett ki.
Maybe everyone in the world wasn't out to get them, but it sure seemed that way.
HungarianLlewellyn azt mondta, hogy Julien egész más volt, mikor meglátogatta álmában.
Llewellyn told you that when Julien came to him in a dream Julien was different.
HungarianÉs ezért nem készülnek el a dolgok munkaidőben, az M&M-ek miatt van az egész.
And this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
HungarianAzonnal megfogta a karját, és felsegítette az egész testében reszkető teremtést.
He bent by her, seized her up and held her by the arms and held her, she trembling.
HungarianAzt hitték, hogy az egész napot Reiskyvel töltöm, aztán holnap rászállok Pellrodra.
They figured we'd spend the day with Reisky, then consume tomorrow with Pellrod.
HungarianEgész egyszerűen az a szinte tudattalan vágy, amivel mesévé költjük az életünket.
It wasn't exactly lying; it wasn't even embroidering the truth, strictly speaking.
Hungarian- Egész pontosan mit tervez? - kérdezte Sir Tristano nyugtalan hangon Orlótól.
Sir Tristano asked in a somewhat anxious voice: Exactly what do you have in mind?
HungarianMáskülönben az egész művelet értelmét veszti, sőt, még több embert sodorhat bajba.
Otherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
HungarianHa most leszólja, az negatív kihatással lehet az egész szakasz lelkesedésére.
If you slap him down, it will have a negative effect on him and his department.'
HungarianFogalmam sincs, mi ez az egész, de jelenleg is dolgozik lent egy csapat kutató.
I don't know what it is, but there's a team of scientists working on it right now.
HungarianHűha, ez aztán tényleg hatalmas vállalkozás, nemcsak Európa, hanem az egész tér!
Wow, this is really a big endeavour, not just in Europe but throughout space!
Hungarian- kérdezte dühösen az Õrült Mágus egész Faeruntól és előrelépett.
What befalls? the Mad Mage angrily asked Faerun at large as he strode forward.
Hungarian...annak az országnak a földjén, amelyet olyan elszántan védett egész életében...
...on the soil of the country he defended so resolutely during his lifetime...