"családi" Englisch Übersetzung

HU

"családi" auf Englisch

HU családi
volume_up
{Adjektiv}

családi (auch: család-, házi)
volume_up
family {Adj.}
Épp ellenkezőleg, kitartó családi gúnykacaj tárgya, és nagy családi blamázs.
On the contrary, it's sort of a big family joke and a huge family embarrassment.
Legtartósabb családi tabunk volt a Metzgerékről való kérdezősködés.
Curiosity about the Metzgers had been the most durable of all our family taboos.
Elő kell mozdítanunk a nehéz családi helyzetek megoldására irányuló uniós politikákat.
We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
családi (auch: hazai, belföldi, házi, haza-)
volume_up
home {Adj.}
Elmondhatjuk tehát, hogy a családi otthon környezete kedvezett a dohányzásnak?
Safe to say, then, that the environment of your home was smoker friendly?
Everett Steering mindéletében egy tréfát eresztett meg, azt is családi körben.
Everett knew that the tide would one day fill in the riverbed from his home town to the Atlantic.
Ned zavartnak látszott, talán mert az ő családi életükhöz sohasem tartozott hozzá a munka gyűlölete.
Ned looked bewildered, perhaps because hate of the job had never been a part of his own home life.

Beispielsätze für "családi" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEzt a nagyon egyszerű mércét még mindig nem eléggé ismerik fel a családi orvosok.
This very simple benchmark is still not being sufficiently recognised by GPs.
HungarianMég a szakálla és a bajusza is olyan ápolt volt, mint a családi Krisztusoké.
The man even had the mustache and neatly groomed beard of the familiar Christ.
HungarianA Cherryhayes Close nevű, kis családi házakból álló telepen, Ipswichben mondta Preston.
A small residential cul-de-sac in Ipswich, called Cherryhayes Close, said Preston.
HungarianÉs lett új családi házunk egy gyönyörű városban, és divatos ruhákban jártunk, etc. etc.
And we would get a new house in a beautiful city, and nice clothes, and so on.
HungarianS az ismerős szólamok a családi tűzfészek tehetetlen düheit idézték föl benne.
Both voices, so familiar, so loved and despised, had ignited the old, wild anger in her.
HungarianMagas voltam, de vézna, a súlyom körülbelül mint egy doboz családi gyufáé.
I was tall, but I was weak, and I weighed about as much as a box of kitchen matches.
HungarianA törzsekhez hasonlóan a fejedelemségek is több öröklődő, helybeli családi ágból álltak.
Like tribes, chiefdoms consisted of multiple hereditary lineages living at one site.
HungarianEbben az esetben törölni fogjuk az olasz államfő családi és utónevét.
In that case, we will withdraw the name and surname of the Italian Head of State.
HungarianAz isten szerelmére, Frank, te meg tudnál enni egy családi csomag chipset?
'For Christ's sake, Frank, could _you_ eat a party-size packet of crisps?'
HungarianA dolgozószobában ültünk, Ran a családi terminálnál a fileokat böngészte.
We were in the study, where he was searching through the files on his heirloom terminal.
HungarianA központi bankok és a pénzügyminiszterek ellenőrzik a családi kasszákat.
It is central banks and finance ministers who control the purse strings.
HungarianA családi kiszerelés chipset azok között a dolgok között említetted, amiket nem tudsz megenni.
'You mentioned party-size packets of crisps as being something you couldn't eat.'
Hungarian- Te az a fajta férfi vagy, akinek nem szabad vállal nia semmiféle családi köteléket.
You're the sort of man who ought to have kept clear of domestic ties.
HungarianEgy hét múlva kiengedték, és Cortlandhoz ment lakni, a metairie-i régi családi házba.
The repeat of history came full circle with Deirdre's second commitment to St Ann's Asylum.
HungarianAzért jöttünk ide, hogy beszéljünk a fejeddel, nem pedig a családi ingyencirkuszra.
We come here to talk to you, not to watch this rough-house comedy.
HungarianA munkája már tönkretette a családi életét, és most a családi élete veszélyeztette a munkáját.
Alcohol and nicotine, the two things that make intolerable life into something else.
HungarianJenny Fields mégsem számított a szép családi hagyományok letéteményesének.
Yet, to the Steering School, Jenny Fields didn't seem to have inherited all the credentials.
HungarianTöbbségüknek igen változatos a családi háttere, nem csak szegényekről van szó.
Most of them come from very optionless families, not just poor.
HungarianAz ő lánya nem viselhet más családi nevet, vagy nem írja alá a papírokat.
Her daughter was never to be given any other last name, or Deirdre wouldn't sign the papers.
HungarianA gróf felemelte a kezét, és szemügyre vette a családi címerpajzsot ábrázoló nehéz aranygyűrűt.
The count lifted his hand and looked at the heavy gold ring bearing his coat of arms.