"borzasztóan" Englisch Übersetzung

HU

"borzasztóan" auf Englisch

HU borzasztóan
volume_up
{Adverb}

Willie megemlítette, hogy már borzasztóan korán hallotta, hogy a konyhában van.
Willie mentioned that she'd heard her in the kitchen awfully early.
Ugyanakkor borzasztóan unalmas város volt bizonyos értelemben.
But it was an awfully dull town in a way.
Milyen hideg lehet az a víz, milyen borzasztóan, vérfagyasztóan hideg.
He saw it glistening and he thought how cold that water must be, so awfully hurtfully cold.
Ezzel együtt borzasztóan nyugtalanít, hogy Merrick napokra bezárkózik oda.
Nevertheless, it worries me dreadfully that Merrick secludes herself there for days on end.
Most is borzasztóan lehangolta a fagyos időjárás, de ez sem tántorította el Oxfordtól.
Once again the chilly weather oppressed her dreadfully, but she wanted to remain.
Borzasztóan szerettem volna megérteni a csizma rejtélyét.
I wanted dreadfully to understand the enigma of the boots.
borzasztóan (auch: rettenetesen, iszonyúan)
Csak káprázat, mégis borzasztóan valósnak tűnt.
Illusions; but horribly real to him nevertheless.
- Bárcsak ne lennél ilyen borzasztóan amerikaias.
'I wish you wouldn't be so horribly American, James.
Something was horribly wrong with him.
borzasztóan (auch: iszonyúan, rettentően)
The starting point was horrendously poor.
A képernyőn a lépték borzasztóan összezsugorodott.
In the teaching screen the scale shrank horrendously.
borzasztóan (auch: szörnyen, szörnyűen)
Annak tudatában volt - borzasztóan tudatában volt -, hogy valami történik.
He was aware — terribly aware — that something was going on.
Más hangok azt mondták: Jaj, de borzasztóan borzasztó!
Other voices said, How terribly terribly frightening!
Közlöm magával, hogy borzasztóan fontos festmény, bizonyos értelemben.
I'm here to tell you this is a terribly important painting someway.
borzasztóan (auch: rémisztően)
borzasztóan (auch: félelmetesen)
Borzasztóan fog hiányozni minden itt szerzett barátom.
I will miss all the friends I have made here tremendously.
Ezek régiónként borzasztóan változnak.
And these vary tremendously from region to region.
Én mindent elmondtam mindenkinek, aki kérte, beleértve a Mayfair Gyógyintézet technikusait, akiket borzasztóan érdekelt az elvégzendő feladat, vagyis a mintavétel.
I gave my full statement to anyone who asked, and that included the technicians from Mayfair Medical, both of whom were tremendously curious about the task at hand, i.e., the collection of the data.
borzasztóan (auch: roppantul)

Beispielsätze für "borzasztóan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianHa tehetem szólt Marius szelíden, bár hirtelen borzasztóan elbizonytalanodott.
If I can, said Marius gently, though suddenly he looked overwhelmingly hesitant.
HungarianBorzasztóan kínlódott vele, és hamarosan fel is hagyott a hiábavaló erőfeszítéssel.
It was agonizingly difficult, and at last he made himself cease the vain effort.
HungarianTavaly borzasztóan vallásos lett, és szavamra, arra játszik, hogy szentté avassák.
My sister got religion last year and shes shaping up for a sainthood, I swear.
HungarianÜdvözlöm a nemzetközi együttműködést, de még mindig borzasztóan sok a munkánk.
I welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
HungarianBorzasztóan sajnálom, Mrs. Oliver, hogy ilyen gyorsan el kell mennem, de tudja,
I am so sorry, dear Mrs. Oliver, to have to run away so soon, but you know what it is.
HungarianSzomorúan hallottam a görögországi halálesetekről; ez borzasztóan szomorú.
It was with great sadness that I learnt of the deaths in Greece; it is very sad.
HungarianNagyon a lelkemre telepedett a dolog, de valami borzasztóan magyarázta Mitchell.
The steward explained: It's lain on my mind, sir, something terrible.
HungarianMost borzasztóan izgatott, kicsit összevissza is beszél, bár különben oké.
He's overexcited, and talking out of his head a little, but otherwise OK.
HungarianOlyan borzasztóan szerettem volna a karomba venni, de nem engedték! folytatta Patsy.
I wanted so badly to hold him, but they wouldn't let me, Patsy went on.
HungarianErről jut eszembe, egyszer borzasztóan megijedtem tőle, olyan különös dolgot csinált.
`Oh, but that reminds me, I'll tell you, he did the strangest thing to frighten me once!
HungarianBorzasztóan fontos, hogy gondolkodjunk az értéket a pénzért kérdésen.
It is extremely important that we think about the question of value for money.
HungarianRita Lonigan kérdezte az apósától, Redtől, mert borzasztóan szeretett volna írni Deirdre-nek.
Rita Lonigan asked her father-in-law, Red, because she wanted so badly to write.
HungarianÚgy tudom, nagyon jó véleménnyel volt Veronicáról, azt írta, hogy borzasztóan lelkes.
He spoke very highly of Veronica, if I remember rightly - said she was terrifically keen.
Hungarian- Vannak pillanatok, amikor borzasztóan vágyakozom Hastings barátom után.
'It is that there are moments when a great longing for my friend Hastings comes over me.
HungarianBorzasztóan nagy szükségük lenne egy vezetőre, de Grimpen Wardban kiben bízhatnak meg?
They desperately needed someone to guide them, but whom in Grimpen Ward could they trust?
HungarianBorzasztóan fontos, hogy ezeknek az országoknak a gazdasága fejlődjön és megerősödjön.
It is extremely important that those countries' economies are developed and strengthened.
HungarianHa viccnek szántad köpte Kába János harciasan a szavakat , akkor borzasztóan rossz vicc volt.
If it was a joke, John Drowze said fiercely, then it was an extremely asinine joke.
HungarianÕszintén szólva borzasztóan izgatott vagyok a gondolatra, hogy megláthatom a Néger-szigetet.
As a matter of fact I'm frightfully thrilled at the prospect of seeing Indian Island.
HungarianBorzasztóan eltitkolták, de talán hallott ezt-azt sutyorogni rólunk.
It was really hush-hush stuff, but you might have heard some of the rumors.
HungarianBorzasztóan szerettem volna kérdezgetni, de ez nem a megfelelő idő volt.
I had wanted so badly to ask questions, but this had not been the time.