"biztosan" Englisch Übersetzung

HU

"biztosan" auf Englisch

EN
HU

biztosan {Adverb}

volume_up
Jó szerződés; történetileg egészen biztosan felér Maastrichttal.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Biztosan nem akarunk felesleges adminisztratív vagy pénzügyi akadályokat állítani.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
A többiek majdnem biztosan értenek angolul, ha kicsit megerőltetik magukat...
The others almost certainly can speak English if they have to ....'
Ha volnának elefántpásztorok, biztosan így néznének ki.
If there are shepherds of elephants, assuredly he must resemble one.
- El is mennek addig, húgom, biztosan elmennek. - válaszolt a Srinshee.
Oh, they will, spellsister, they assuredly will, the Srinshee replied.
Ha valaki három éve megengedhetett magának egy ilyen drága kalapot, de azóta is ugyanazt hordja, az, barátom, biztosan lecsúszott ember.
If this man could afford to buy so expensive a hat three years ago, and has had no hat since, then he has assuredly gone down in the world.
biztosan (auch: erősen)
Jó erősen és biztosan, különösen a külvilágit.
Securely, very securely, and especially the off-worlder.
Megérintette a masniját, hogy biztosan ül-e a hajában, aztán nemtörődöm halomba hullatta a törülközőt, és elindult a lépcsőhöz.
She reached up and touched her bow to make sure it was securely clipped to her hair.
A fémszerkezet biztosan ült roppant alapjain, amelyet valami kőhöz hasonló anyagból készítettek, de mostanra már likacsosan málladozott a kortól és az időjárástól.
The metal framework was securely set in huge foundations of something like stone, now crumbling and chipped by the weather and time.
Sparhawk, mi biztosan Ortzel pátriárkát szeretnénk a főprelátusi trónon látni?
Sparhawk, are we really sure we want Patriarch Ortzel on the Archprelate's throne?
Biztosan nagyon kedves lány, de szeretném, ha... szóval... ha áthelyeztetné.
I'm sure she's a lovely girl but I wonder if you could, erm... redistribute her?
Biztosan találnál magadnak munkát a Tamul Birodalomban, a daresiai kontinensen.
I'm sure you could find work in the Tamul Empire on the Daresian continent.'

Beispielsätze für "biztosan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianÍgy biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
Theyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
HungarianNemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
Not only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
HungarianA tizenöt és tizenkilenc év közötti kankabono nők azonban egészen biztosan igen.
But the Kanka-bono women, who ranged in age from fifteen to nineteen, surely were.
HungarianLátta, hogy nem kakukkos óra, de annak az acélsínnek biztosan van valami célja.
It obviously wasn't a cuckoo clock, but that steel rail bad to have some purpose.
HungarianMindössze két nappal korábban próbálta értékesíteni, ezt most már biztosan tudták.
He had tried to sell such a coin only two days ago, that was now almost certain.
HungarianMert ha Pico Mundoban lövöldözni kezdenek valakire, az biztosan Gombafej lesz.
If somebody in Pico Mundo is going to start shooting people, it'll be Fungus Man.
HungarianMaga biztosan jobban ismeri az ilyenfajta embereket, mint én jegyezte meg Mt.
You probably know more about those sort of people than I would, said Mr. Rafter.
Hungarianral odébb lehetett, és biztosan elrejtőzött a gyapot sűrűjében, nehogy meglássák.
Silently, I crawled and stopped, crawled and stopped, until I heard her again.
HungarianNem lehet biztosan megmondani, hol fog kikötni, vagy hogy partra jut-e egyáltalán.
There's no certainty where (he body would fetch up or if it would fetch up at all.
HungarianBiztosan el szeretné távolítani a szolgáltatást a(z) %1 vagy %2 fájltípusról?
Do you want to remove the service from the %1 file type or from the %2 file type?
Hungarianazonban a PACER SKY révén biztosan tudunk, mely hajók tartózkodnak a térségben.
Still, we do know, thanks to PACER SKY, exactly which ships were in the area.
HungarianTalán félelmében ivott annyit, és Halsey biztosan ezért nem merte a partra engedni.
Probably that's why he was on the bottle -- why Halsey didn't trust him ashore.
Hungarianvanezer gyerek közül legalább egy biztosan hat ujjal jön a világra, ahogyan ő is.
More often than not, a baby born with one mutation will, in fact, have two or more.
HungarianDe hát erre Hopkins nővér is biztosan rájött volna vetette ellene Peter Lord.
Peter Lord said, But surely, in that case, Nurse Hopkins would realize that, too.
HungarianDors még akkor sem tudta biztosan, hogy mit fog tenni, amikor elérte a célállomást.
Dors was still uncertain what she planned to do when she reached her destination.
HungarianAnnak azonban biztosan nem örülne, ha megtudná, hogy itt állok és róla pletykálok.
Still, she would not want me to stand here gossiping about her affairs.”
HungarianBiztosan csak annyit tudunk, hogy klasszikus értelemben véve nem vagy robot.
All we know for certain is that you are no longer a robot in the classical sense.
HungarianBrona biztosan emlékszik rá, hogy mi vezetett a bukásához a Fajok Első Háborújában.
Brona surely remembers what led to his downfall in the First War of the Races.
HungarianÉs biztosan sokat emlegetik, hogy övék lesz Longbourn, ha meghal az apátok.
And so, I suppose, they often talk of having Longbourn when your father is dead.