"biztosíték" Englisch Übersetzung

HU

"biztosíték" auf Englisch

HU biztosíték
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

biztosíték (auch: bizonyosság, garancia, ígéret, szavatolás)
volume_up
assurance {Subst.}
Ezért ez az első biztosíték, amellyel szolgálnunk kellene számukra: hogy megtakarításaik védve vannak.
So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
Ha megvan ez a biztosíték, a projekt mellett szavazok.
When I have this assurance, I can vote for the project.
Biztosíték kell, hogy lesz minőségi áru is az esküvőn.
I need assurances that I'm gonna get some quality action at this wedding.
volume_up
fuse {Subst.}
Hálózati hiba, vagy kiégett a biztosíték szögezte le az ezredes.
Off at the main, or a fuse, said the Colonel.
- (Spencer) Where's the fuse box?
Majd lesz valami siralmas magyarázat az ajtókra: rövidzárlat, kiégett biztosíték.
And some dismal explanation for the doors, a shorted circuit or a broken fuse, would soon present itself.
biztosíték (auch: óvadék, fül, merőedény)
volume_up
bail {Subst.}
biztosíték (auch: figyelmeztetés, intés, óvadék, óvatosság)
volume_up
caution {Subst.}
biztosíték (auch: előleg, foglaló, előjel, zálog)
volume_up
earnest {Subst.}
earnest of more to come
earnest of more to come
volume_up
fuze {Subst.}
biztosíték (auch: zálog, fogadalom, áldomás, tagjelölt)
volume_up
pledge {Subst.}
biztosíték (auch: bánatpénz)
Ugyanakkor mondani sem kell, hogy a biztos jövedelem a biztosíték a szegénység ellen.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Ami a bevándorlást illeti, számos garancia és biztosíték vonatkozik az úgynevezett különleges adatokra.
For immigration, there are a series of guarantees and safeguards which apply to what we call 'sensitive data'.
A SIS a schengeni térség rendes működésének szavatolásához szükséges biztosíték és mindenképpen nyitva kell hagyni a lehetőséget, hogy a jövőben kiegészítsék.
The SIS is a necessary safeguard to secure the normal functioning of the Schengen area and it should definitely be left open to future complements.
biztosíték (auch: biztonság, állami kötvény)
volume_up
security {Subst.}
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.
(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
mivel meg kell határozni a biztosíték behajtásakor követendő eljárást;
Whereas the procedure to be followed once a security is forfeited should be laid down,
Ebben az esetben a 8. cikkben említett biztosíték elvész.
In that event, the security referred to in Article 8 shall be forfeit.

2. Versicherung

biztosíték (auch: biztosítás, fedezet)
volume_up
cover {Subst.}
(2) A feloldott biztosíték aránya a következő: a biztosítékra eső összegrész, levonva
2. The proportion of the security released shall be: the security covering the relevant part of the sum secured less

3. "vmire"

Beispielsätze für "biztosíték" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianÉs ez természetesen sok ember számára egy állandó jövedelem, egy alapvető biztosíték.
And, of course, this is also, for many people, a fixed income, an essential guarantee.
HungarianA teljes behajtott összeg nem haladhatja meg a biztosíték vonatkozó részének 100%-át.
The total sum forfeited shall not exceed 100 % of the relevant part of the sum secured.
HungarianA feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.
The amount(s) of the processing securities must be fixed accordingly.
HungarianEz volt a biztosíték, hogy egyetlen harmónium se kapjon halálos adag zenét.
It guaranteed that no harmonium would get a lethal overdose of music.
HungarianPersze megpróbálhat módot találni rá, de erre nincsen biztosíték.
He would try to find a way, of course, but there was no guarantee he would ever do so.
HungarianA független szemlélő számára azonban még mindig kevés biztosíték van arra, hogy ez meg is történik.
Yet, according to independent observers, there is little evidence of this happening.
HungarianBiztosíték kell, hogy lesz minőségi áru is az esküvőn.
I need assurances that I'm gonna get some quality action at this wedding.
Hungarian6. cikk A megfelelő teljesítési biztosíték a 100 térfogatszázalékos alkohol estén hektolitereként 30 EUR.
Article 6 The performance guarantee shall be EUR 30 per hectolitre of alcohol at 100 % vol.
HungarianA kis összegű, biztosíték nélküli hitel nem csak a fejlődő országok legszegényebbjeinek kizárólagos segítsége.
Small, unsecured loans are not the preserve of the poorest in the developing countries.
HungarianMi a biztosíték arra, hogy nem lép le az első negyedmilliós részlettel a zsebében?
`What is to prevent you from taking the first quarter of a million and disappearing?' asked Casson.
HungarianMi a biztosíték, hogy az ön elnökük is ezt teszi?
What guarantee do I have that President Fowler will follow suit?
HungarianElmehet a Hadeshornhoz, és segítséget kérhet a druidáktól, de arra nincs biztosíték, hogy meg is kapja.
He would travel to the Hadeshom to ask help from the Druids, but there was no guarantee they would give it.
HungarianMikor a feszültség túlságosan felerősödik, kiég a biztosíték.
If the voltage is too high the filament bums out.
HungarianAmi a bevándorlást illeti, számos garancia és biztosíték vonatkozik az úgynevezett különleges adatokra.
For immigration, there are a series of guarantees and safeguards which apply to what we call 'sensitive data'.
HungarianMi a biztosíték arra, hogy elengedik Kimet?
What assurances do I have that you'll let her go when I arrive?
HungarianÉs mi a biztosíték arra, csak a kérdést fejezem be, hogy a VIS esetében nem lesz ugyanilyen történet?
To simply conclude my question, what guarantee is there that we will not have the same story with the VIS system?
Hungarian+ Segítségnyújtás mindenfajta nem banki biztosíték és garancia állításában és esetleges érvényesítésében
- Assistance for the building-up and possible liquidation of sureties and guarantees of all kinds not issued by banks
HungarianŐ a biztosíték arra, hogy európaiak maradjunk az Európai Unió keretein belül, európai szolidaritással.
They are the guarantee, indeed, that we remain European within the framework of the European Union with European solidarity.
HungarianEz olyan biztosíték, amely mindannyiunk számára közös.
HungarianNem valami nagy biztosíték, de jobb a semminél.
Not much insurance, but better than nothing.