"azonkívül" Englisch Übersetzung

HU

"azonkívül" auf Englisch

EN

HU azonkívül
volume_up
{Adverb}

azonkívül (auch: továbbá, ráadásul)
Továbbá erősíteni kell szerepünket a kutatás-fejlesztésekben, azonkívül pedig a védelem- és biztonságpolitikában is szükségesek ezek a képességek.
Furthermore, we have to strengthen our role in research and development.
azonkívül (auch: ahhoz)
azonkívül (auch: túl, szintén, nagyon is, is)
volume_up
too {Adv.}
Ez lefoglalja nyugtalan kezedet, és azonkívül jó gyakorlat lesz.
That would keep your restless hands employed and be good practice too.
Azonkívül mindig nagyon sokat adott a külsejére.
A girl, too, who had always set a lot of stress on her personal appearance.
Azonkívül a keze túlságosan kicsiny és finom.
Moreover, her hands are far too small and delicate.

Beispielsätze für "azonkívül" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianLollius nemes; azonkívül szép és gazdag is, és íme egy fuvoláslány visszautasítja."
Lollius is noble, handsome, and rich, and a dancing-girl treats him with scorn!
HungarianAzonkívül tudta azt is, hogy emberek vannak odalent, épp a konyhaajtót nyitják.
And second, he knew that the men were downstairs, opening the kitchen door.
HungarianAzonkívül a nevelt lányom és az ifjú Peter Aage is ódákat zengtek magáról.
And both my adopted daughter and young Peter Aage have talked of you at length.
HungarianAzonkívül annyira szívből szereted Michaelt, hogy érzem a tüzét, amikor veletek vagyok.
And you love him so wholeheartedly that I feel the fire of it when I'm with you.
HungarianA táncuknak nem volt semmilyen megszabott rendje azonkívül, hogy betartották a kört.
There was no set pattern to their dancing, except that they kept the circle.
HungarianAzonkívül ott volt az a kis göröngy Adele Fortescue budoárjának szőnyegén.
The small piece of mud he had found on the floor of Adele Fortescue's boudoir.
HungarianAzonkívül csalhatatlan eszköze annak, hogy fölfedezzük, mit akar titokban tartani.
As we passed through Pevensey he suggested that we stop and have a look over the castle.
HungarianAzonkívül a lánnyal megmosatom a fejemet, manikűröztetek és pedikűröztetek.
Also, Ill have my maid wash my head and give me a manicure and a pedicure.
Hungarian- Azonkívül dolgozhatunk a 2-es projekten - vette át ismét a szót Brightling.
And we can also work on Project 2, Brightling said, resuming the podium.
HungarianAzonkívül erősen ragaszkodik Rikushoz, és nem tenne az ő akarata ellen.
She also has a strong allegiance to Rikus and would not go against his wishes.
HungarianSemmitsem tehet ellenem, azonkívül, hogy ezen a nyomorult szigeten tart.
He cant do anything to me, except prevent me from getting off this wretched island.
HungarianAzonkívül látott kísérteteket: embereket és házakat, amelyek biztosan nem voltak ott.
And she saw ghosts-people and buildings that could not possibly be there.
HungarianJoggal állíthatom, hogy barátja voltam, azonkívül, hogy orvosként szolgáltam mellette.
I may say that I was his personal friend as well as his medical attendant.
HungarianS azonkívül, persze hogy törheti a fejét, hogy hol van és mi történik vele.
And of course, beyond wondering where he is and what's happened to him.'
HungarianAzonkívül egy-két kiváló jellemszínészt is alkalmaztak, különböző szerepekre.
There are some very good character actors playing various parts here.
HungarianAzonkívül úgy vélem, jobban tennéd, ha rögtön napkelte után jelentkeznél a palotában.
I think you'd better present yourself at the palace right after the sun comes up, though.
HungarianEmma, persze, a család lágyszívű tagja, és azonkívül Emma Edmund kedvence volt.
Emma, of course, is the softhearted one of the family, and she was Edmund's favourite sister.
Hungarian- Azonkívül, a halottakat beküldték a városba... magába a városba!
Moreover, the walking dead were sent into the city itself-into the city itself!
HungarianAzonkívül neki is eszébe jutott, hogy a csapatnak szüksége van egy állandó helikopterpilótára.
He'd also noted the need for helicopter pilots as a permanent part of the team.
HungarianVissza akarta kapni a telefonját, azonkívül egymillió dollár kártérítést kért.
He wanted his phone back, plus a million bucks in punitive damages.