"azon nyomban" Englisch Übersetzung

HU

"azon nyomban" auf Englisch

HU azon nyomban
volume_up
{Adverb}

azon nyomban (auch: tüstént)
Rowan Mayfair azon nyomban felismerné, ha a közelben ólálkodna.
Rowan Mayfair would know she was prowling in an instant.
Quinn azon nyomban rávetődött a telefonra, és hívta Jasmine-t.
He was on the phone to Jasmine in an instant.
Azon nyomban felébredt, már félig kinn is volt az ágyból, s keze a revolvert kereste a párnája alatt.
He was awake in an instant, half out of bed, hand groping for the gun under his pillow.
Egy CRS-rohamrendőrt, aki elvesztette a jelvényét, azon nyomban letartóztattak, és betuszkoltak egy rabszállító kocsiba.
One CRS man who lost his badge was arrested on the spot and hustled to a waiting van.
I engaged him on the spot.
És ha őt utolérik, azon nyomban kitekerik a nyakát... hacsak nem hagyják életben valami borzalmas szórakozáshoz.
And if they caught her, they would wring her neck on the spot-unless they thought to use her for some unthinkable amusement.
azon nyomban
Szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy a Szolidaritási Alapunkból nyújtott pénzügyi segélyeket nem tudjuk azon nyomban kifizetni.
I would like to remind you that financial aid from our Solidarity Fund is not paid out straight away.
azon nyomban (auch: azonnal, rögtön)
Azon nyomban rájött, hogy több kell, mint egy bocsánatkérés, hogy visszaszerezzen.
He realized straight off he'd need more than an apology to win you back.
azon nyomban

Ähnliche Übersetzungen für "azon nyomban" auf Englisch

azon Adverb
English
nyomban Adverb

Beispielsätze für "azon nyomban" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEgy nap tán új ellenséget küld utána a trón, ha nem pusztítja el azon nyomban.
One day it might send another foe to find her, if she did not destroy it first.
HungarianFrodó lefeküdt, s azon nyomban elaludt a mély avarban egy vénséges vén fa alatt.
Frodo lay and slept away the night on the deep mould beneath an ancient tree.
HungarianMeg sem várva, hogy csatarendbe álljanak; azon nyomban az ellenségre támadtak.
He didn't stop to gather them, but charged into the thick of the nearest enemies.
HungarianBefejezte a varázslatot, és azon nyomban áthatolhatatlan sötétség borult Rivenre.
He waved his hand and a field of dark energy formed around the assassin, crackling.
HungarianAkkor azon nyomban feltételezik, hogy a fúvócső volt a gyilkosság eszköze.
And at once it will be assumed that the blowpipe was the instrument of the crime.
HungarianÚgy tűnik, ez a férfi szinte azon nyomban meghalt, ahogy elkapta a betegséget.
This man seems to have been struck down nearly instantaneously, however.
HungarianRávet te Miss Williamset, hogy szinte azon nyomban vigyen el valami rokonhoz.
She got Miss Williams to take me away to some relations almost at once.
HungarianAzon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
And immediately there fell from his eyes as it were scales: and he received his sight.
HungarianHaiman azon nyomban engedelmeskedett, bár arra számított, hogy ura halálát kell látnia.
At once Khayman obeyed, though he thought it was to see his King die once and for all.
HungarianA kráter túlsó végén Frank Pollard időközben felegyenesedett és azon nyomban el is tűnt.
At the far side of the crater, as he was getting to his feet, Frank Pollard vanished.
HungarianAzon nyomban elhagytam a tornyot, visszahajtottam az anyaházba, lementem a pincébe.
Other records I had always examined within the house, in the libraries or wherever I chose.
HungarianSzétcsattant a padlón, és azon nyomban erős rumbűz terjengett a szobában.
It smashed on the floor between them, releasing a pungent stench of rum.
HungarianÉles, kurta sikoly hasított a lármába, de szinte azon nyomban el is halt.
A scream rose above the clamor, high and quick, dying almost immediately into stillness.
HungarianMi nem megyünk be templomba, mert Isten azon nyomban halállal sújtana jelentette ki Santino.
We do not enter churches, for God should strike us dead if we do, declared Santino.
HungarianAzon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét.
And he said to them: Doubtless you will say to me this similitude: Physician, heal thyself.
HungarianLeesett a konyhakőre, s azon nyomban füstölgő gombóccá gömbölyödött.
Whether drowned, scalded or incinerated, the end was the scone: He hit the floor dead.
HungarianA macskafarok túlságosan közel libbent az egyik gázlánghoz, és azon nyomban meggyulladt.
The tail danced too close to one of the burners and burst into flames.
Hungarian- Most az lenne a legbölcsebb dolog, ha azon nyomban elfutnék innen.
The wisest thing to do now, she said calmly, would be to flee you, not take your hand.
HungarianScoleriék vérfagyasztóan félelmetes kacajt zúdítottak rá és azon nyomban eltűntek.
The Scoleris emitted a howling laugh and promptly disappeared.
HungarianAhogy a pap ezt megérezte, irtózatosan elordította magát, és azon nyomban kiugrott a sírból.
The rest took to flight in a panic, as if a hundred thousand devils were at their heels.