HU űz
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

űz (auch: hornyol, üldöz, kerget, hajt)
- Látod a Bikát, amint egyszarvúakat űz a tengerbe - mondta Schmendrick.
Seeing the Bull driving unicorns into the sea, Schmendrick said.
Alec és űz némán helyeseltek, és határozott léptekkel, futva indultak David után a tisztáson át.
Alec and Liz nodded silently, and followed Davids purposeful jog across the clearing.
űz (auch: üldöz, hajt, hajszol)
Ezért nem tudom megérteni, hogy most miért alacsonyítja le magát és miért űz ugyanilyen gyakorlatokat.
I therefore cannot understand why you are now lowering yourself to the same practices.
A dabouri barátunk azonnal elveszítené a fejét, ha híre menne, hogy boszorkányságot űz.
My friend in Dabour would immediately lose his head if word got out that he was practising witchcraft.'
űz (auch: követ, folytat, üldöz)
Aki munkaszerződés nélkül valamilyen tevékenységet végez, vagy valamilyen foglalkozást űz, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében önálló vállalkozónak tekintendő.
Any person pursuing an activity or occupation without a contract of employment shall be considered a self-employed person within the meaning of Article 1 (a) (ii) of the Regulation.

2. "sportot"

3. "tevékenységet"

4. "foglalkozást"

Beispielsätze für "űz" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEz a tett gúnyt űz a szólásszabadságból és a szabad gyülekezéshez való jogból.
This makes a mockery of freedom of expression and the right of free assembly.
HungarianVégül gúnyt űz az ártatlanság vélelméből és a védekezéshez való jogból.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
HungarianIlyen messzire jutottál annak az Istennek a keresésében, aki nem űz gúnyt belőled, rokon!
So far you came in your search for a God who would not mock you, my cousin!
Hungarian- Gúnyt űz belőlem, amióta csak elszegődtem hozzá, de közben mindig is nyugtalanítottam.
She has mocked me from the day I joined her, but I have made her nervous all that time.
HungarianHari ebben a pillanatban jött rá, hogy Klayus és Sinter csúf játékot űz vele.
The Emperor already knew about the murders of citizens on Trantor.
HungarianAzt hitte, hogy még nála is sokkal ravaszabb, és valami rejtélyes játékot űz.
He decided that he must be even more subtle than himself and playing some very deep game indeed.
HungarianAlec és űz némán helyeseltek, és határozott léptekkel, futva indultak David után a tisztáson át.
Alec and Liz nodded silently, and followed Davids purposeful jog across the clearing.
Hungarian- Látod a Bikát, amint egyszarvúakat űz a tengerbe - mondta Schmendrick.
Seeing the Bull driving unicorns into the sea, Schmendrick said.
HungarianAz életnek mi haszna, mondd, ha egyre hajszol, űz a gond...
There really doesn't seem any leisure, no matter how much money there is.
HungarianEzért nem tudom megérteni, hogy most miért alacsonyítja le magát és miért űz ugyanilyen gyakorlatokat.
I therefore cannot understand why you are now lowering yourself to the same practices.
HungarianTisztában volt vele, hogy rájövünk a csalásra, és elhatározta, hogy tréfát űz velünk.
He knew we'd find out that he'd looted the checking and savings, so he decided to have some fun with us.
Hungarian- Maga csúfot űz belőlem - mondta Poirot mosolyogva -, de nem baj.
'You mock yourself at me,' said Poirot, smiling; 'but never mind.
HungarianA dabouri barátunk azonnal elveszítené a fejét, ha híre menne, hogy boszorkányságot űz.
My friend in Dabour would immediately lose his head if word got out that he was practising witchcraft.'
HungarianElőször is, a koppenhágai konferencia hazárdjátékot űz a jövővel.
Firstly, the Copenhagen conference is a gamble on the future.
HungarianMikor döbbent rá először, hogy milyen játékot űz Nevile mester ?
When did it first dawn on you what Master Nevile's game was?
HungarianSzlovák-európai uniós vita van, hiszen alapvető európai értékekből űz gúnyt egy ország.
It is, in fact, a Slovak-European Union dispute as it involves a country flouting fundamental European values.
HungarianMinél több ember űz szerencsejátékot, annál valószínűbb, hogy emelkedik a válások és a csődeljárások száma.
Divorces and bankruptcies are bound to increase as more people gamble.
HungarianBerman , kénytelen lennék feltételezni, hogy gúnyt űz belőlem.
If you didn't have such a kind face, she said, I would suspect that you were making fun of me.
HungarianMiért űz gúnyt a sors az ilyen szegény, tehetetlen férgekből?
Why does fate play such tricks with poor, helpless worms?
HungarianElfogadja a hűségünket, és aztán gúnyt űz a Szokásainkból?
You would accept our fealty and then mock our Observances?