"őrség" Englisch Übersetzung

HU

"őrség" auf Englisch

HU őrség
volume_up
{Substantiv}

őrség (auch: karfa, vigyázat, korlát, őr)
volume_up
guard {Subst.}
Egy pillanattal később a városi őrség kapitánya belépett a terembe.
A moment later, the captain of the city guard came into the chamber.
- A városi őrség a felelős, akik elmulasztották kötelességüket.
Surely, it was the city guard who were responsible, for being derelict in their duties.
A parti őrség minden tőle telhetőt megtesz az eltűntek megmentése érdekében.
The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.
volume_up
ward {Subst.}
őrség (auch: vigyázat, felügyelet, őr, őrszem)
volume_up
watch {Subst.}
Kiáltások harsantak az utcából, és az őrség fáklyáinak fénye villant.
There was a shout from up the street and the flash and flicker of Watch torches turning.
Tomad Szengár egyik fia nem teljesítette kötelességét éjszakai őrség közben.
A son of Tomad Sengar had failed in his duties on night watch.
A Fekete Õrség maroknyi dárdása futva próbálta útjukat állni.
A scattering of Black Watch burst through to intercept them, pikes lowered.
őrség (auch: őrhely)
volume_up
watchpost {Subst.}

Beispielsätze für "őrség" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianItt nem posztolt őrség, az ajtó ellenállás nélkül kinyílt, ahogy Balinor belökte.
There were no guards and the doors opened without resistance to Balinor's hurried shove.
HungarianNem támogatom azonban az európai parti őrség elgondolásának újraélesztését.
I do not, however, support the resurrection of the concept of a European coastguard.
HungarianKét óra őrség, két óra pihenő, de akkor sem távolodhatunk el messzebb ötven méternél innen.
Two hours on, two hours off, but never more than fifty yards from this place.
HungarianMég mielőtt Don azt mondhatta volna, hogy szabad, az őrség parancsnoka rontott be az irodába.
Before Don had a chance to say come in, the captain of guards threw open the door.
HungarianNem lehetett tudni, hogy az őrség védi-e még a várost az Örökös Palotán túl.
There was no way to know if the garrison was fighting in the city beyond the Eternal Domicile.
HungarianLátja, hogy az ablakok vastagok, és a számlálószobában erős őrség van.
The windows are thick, as you see, and security inside the counting room is very strict.
HungarianS nem volt véletlen, hogy a keze alá adott őrség nem a saját törzsének harcosaiból tevődik össze.
That the garrison under his control was not of his own tribe was no accident.
HungarianAz állandó gyári őrség tagjai, akik majdnem egész éjjel talpon voltak.
These were regular company guards, who had been up most of the night.
HungarianOdakintről ajtócsapódást, az őrség jelszavát hallotta, s ereje egyszeriben cserbenhagyta.
From inside he heard the opening of the door and the challenge of the guards, and his heart sank.
Hungarianőrség akkor tartóztatta le a betörőt, amikor kilépett a házból.
The kitchen staff who were preparing the midday meal, heard nothing.
HungarianHa az őrség hősies védekezés közben akar elhullani, hát tegyék!
If the garrison seeks heroic final stands it is welcome to them.
HungarianAz álmos őrség felismerte és beengedte őket a kisebb kapun.
Sleepy guards identified them and opened the lesser postern door.
Hungarian- Nézd, Elizabeth, az őrség úgyis tudja, hogy itt vagy.
'Look, Elizabeth, the people outside the door know that you're here.
HungarianA minimális létszámú őrség minden létező lovat felnyergelt, és erőltetett menetben lovagolnak Fent-fok felé.
The skeleton garrison saddled every horse they had left and are riding hard for Fent Reach.
HungarianA Finadd, a lether őrség egyik kapitánya, és Quillas herceg testőre nem jutott eszébe, hogy mi a neve.
The Finadd, a Letherü captain and bodyguard to Prince Quillas - he could not recall the mans name.
HungarianAz asszonyokból, gyerekekből, öregekből és szolgákból álló őrség élére Sir Roger saját feleségét állította.
To head the Darova garrison of women, children, aged, and serfs, Sir Roger appointed his wife.
HungarianRégen építhették, akkoriban, amikor a parti őrség még nem tartotta szemmel az óceánmelléki villákat.
It had been erected long ago in the days when the Coastal Commission didn’t control such things.
HungarianAz őrök sorban mentek utána, a végére maradt az őrség kapitánya, aki bevágta maguk mögött a kaput.
The guards swept in after him, followed at last by the officer, who then slammed the gate shut behind him.
HungarianOroszországban több száz főnyi őrség óvta őket.
When inside Rus-sia their personal protectors ran into the hundreds.
HungarianA parti őrség jelentkezett, miután körözést adtunk ki Kimre.
A coastguard cutter answered the APB we put out on Kim.