"ütött-kopott" Englisch Übersetzung

HU

"ütött-kopott" auf Englisch

HU ütött-kopott
volume_up
{Adjektiv}

ütött-kopott (auch: horpadt, elnyűtt)
Mellette, ellenkező irányba fordított orral, kicsiny, ütött-kopott kocsi állott.
Close to it and pointed the other way was a small battered coupe.
A kis szőnyeg már foszladozott, s ütött-kopott volt a silány bútorzat is.
The square of carpet was threadbare, the furniture battered and of poor quality.
Aztán Armand Dupont feltépte ütött-kopott diplomatatáskáját.
Armand Dupont wrenched open a battered attaché case.
ütött-kopott (auch: sivár, komor, piszkos, rendetlen)
volume_up
dingy {Adj.}
A fiú egy sor magas, ütött-kopott ház közül rámutatott az egyikre.
The boy indicated a tall dingy house in a row of other tall dingy houses.
Lapos kéménye eltörpült a daruk meg az ütött-kopott raktárak zűrzavarában.
Her squat funnel was dwarfed by a litter of cranes and dingy warehouses.
Coal megindult Barr szobája felé, keresztülhaladt az ütött-kopott irodák útvesztőjén.
He made his way through the small maze of dingy offices in the direction of Barr's.
ütött-kopott (auch: pusztuló, omladozó, düledező, rozoga)
A dobozokat feltették egy ütött-kopott teherautóra, melynek oldalán ez a gyengén látható felirat állt: CAYMAN PRODUCE.
The boxes were loaded into a dilapidated van with CAYMAN PRODUCE stenciled badly on the side.
ütött-kopott (auch: csökönyös, érdes, kopott, fakó)
volume_up
rusty {Adj.}
Észrevette, hogy egy ütött-kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén.
He saw a rusty Plymouth Duster parked at the curb, its -battered shape the only car on the shadowy block.
ütött-kopott (auch: omladozó, düledező, roskatag, rozoga)

Ähnliche Übersetzungen für "ütött-kopott" auf Englisch

kopott Adjektiv

Beispielsätze für "ütött-kopott" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianPár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
She returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
HungarianMég egy autógumit sem tudok venni az ütött-kopott Toyotám bal hátsó kerekére.
I can't even afford a new tire for the left rear of my ragged little Toyota.
HungarianAz öreg csak állt, mint valami ütött-kopott szobordarab, ahogy Liane tovább lépkedett.
The old man stood like a piece of weathered statuary as Liane strode off.
HungarianAz út mentén ütött-kopott, részben növényekkel benőtt jelzőtábla állt.
A sign at the side of the road was weathered, partially overgrown with brush.
HungarianBogár Vazt öntött egy zárba, úgyhogy egy olcsó, ütött-kopott Forddal hajtottunk vissza.
Beetle poured his Vaz into another lock, and we drove a cheap bust-up Ford back to base.
HungarianÜtött-kopott sátraik és ponyváik siralmasan megereszkedtek a sok esőtől.
Their old tents and tarps were sagging under the weight of all the rain.
HungarianAz öreg kotorászni kezdett a kebelében és kihúzott egy ütött-kopott, fa koldustányért.
He fumbled in his bosom and drew forth a worn, wooden begging- bowl.
HungarianEgy ütött-kopott, rombusz alakú, széles fehér kerekeken gördülő talajtaxi érkezett eléjük.
A rickety, lozenge-shaped ground taxi approached on large white wheels.
HungarianSzűk, sötét és bűzös előcsarnok ütött-kopott linóleum padló, és az is csak foltokban.
A smallish, darkish, smelly hallway, lino-carpeted, mean, uncared-for, and somehow impermanent.
HungarianEz a ház meg egy ütött-kopott Chevrolet kisteher képezte minden földi vagyonát.
That and a beat-up Chevy pickup comprised his worldly assets.
HungarianAz egyik alvó nyűtt katonaköpenyt viselt, amelynek hajtókáján néhány ütött-kopott kitüntetés zörgött.
One wore an old army greatcoat with a few soiled medals clinging to the lapel.
HungarianKét FBI-ügynök kopogtatott a San Luis Street 486-os számnál álló öreg, ütött-kopott lakókocsi ajtaján.
Two FBI agents knocked on the door of the old ragged trailer at 486 San Luis.
HungarianA falak némelyike még állt, kövek ütött-kopott köveken, a habarcs már régesrég szétfoszlott.
Some of the walls yet were standing, stone on weathered stone, the mortar long since dissolved.
HungarianNem éppen jól öltözöttek, s az ütött-kopott poggyászuk tele van istenháta mögötti helyekről való matricákkal.
Shouldn't be surprised if they'd been to Borneo or South America or whatever it is.
HungarianAhogy így mentek, a fordulóban egy fa alatt, az útszélen két ütött-kopott alakot pillantottak meg.
The Cat, after pretending to be blind for so many years had really lost the sight of both eyes.
HungarianHetente háromszor esti iskolába járt, az ütött-kopott Sziget hercegnő-n hajózott oda meg vissza.
He had been going to night school three evenings a week, taking the old Island Princess over and back.
HungarianMég akkor is a levest szürcsölte, amikor tíz perccel később Thad megérkezett Rawlie ütött-kopott VW-jén.
He was still drinking the soup when Thad pulled in behind the wheel of Rawlie's VW ten minutes later.
HungarianA fogadó bejárata fölött ütött-kopott cégtábla nyikorgott, rajta valamilyen nagy és valószerűtlen szarvas hal.
The inn had a creaking sign, much weathered, depicting some large and improbable fish with horns.
HungarianBezoar ismételten a fiókban kezdett turkálni, ez alkalommal viszont elő is húzott egy ütött-kopott kis fekete noteszt.
Bezoar reached into the drawer again, and this time drew forth a small, ragged, black notebook.
HungarianDe az irodájában van egy öreg, ütött-kopott konyhaasztal -- pergő zöld festék, olyan rozoga.
But in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.