"ösztönző" Englisch Übersetzung

HU

"ösztönző" auf Englisch

HU ösztönző
volume_up
{Substantiv}

ösztönző (auch: izgatószer, ösztönzés, inger, stimuláns)
volume_up
stimulus {Subst.} (stimuli)
A szabályozás kontra ösztönző intézkedések kérdésével kapcsolatos további viták.
Further discussions related to questions about regulation versus stimulus measures.
Az Egyesült Államok új kormánya szintén igen jelentős ösztönző csomagot fogadott el.
The new US administration has also adopted a very significant stimulus plan.
Az ösztönző impulzus katalizátorként működik.
The stimulus impulse is changing from sugar to treacle.

Beispielsätze für "ösztönző" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianSzámítok az életminőség javulására, valamint számos hasznos és ösztönző ötletre.
I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
HungarianA tagállamok egy része bezúzásra ösztönző lépéseket tett a kereslet élénkítésére.
A number of Member States have introduced scrappage incentives to stimulate demand.
HungarianA GSP-rendszer az EU kereskedelmi politikájának fontos, fejlődést ösztönző eszköze.
The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
HungarianTermészetesen ez egy nagyon ösztönző program, amely tele van lenyűgöző kihívásokkal.
It is, of course, a very encouraging programme full of fascinating challenges.
HungarianTámogatom a versenyt és az energiatermelés kibővítését ösztönző szabályozást.
I support regulation that promotes competition and the expansion of power generation.
HungarianE név viselője, Vizjak miniszter úr e vitában igen hatalmas ösztönző erőt jelentett.
The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
HungarianA terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezők (vita)
The factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (debate)
HungarianNem szabad figyelmen kívül hagynunk az aktív munkakeresésre ösztönző tényezőket.
A need for incentives to actively seek employment cannot be overlooked.
HungarianA teleportálás kezdetén jártak; a halál volt az egyetlen ösztönző, amit ismertek.
They were still in the primitive stage of teleportation; death was the only spur they knew.
HungarianA környezettudatosabb viselkedést ösztönző adóeszközöket is fel kellene használni.
Fiscal instruments to stimulate better environmental behaviour should indeed be exploited.
HungarianNagyon ösztönző volt számomra a plenáris ülésen megnyilvánuló megértés és támogatás.
I have been encouraged by the understanding and support expressed in this plenary debate.
HungarianVégezetül, támogatom a nemzetközi együttműködésre ösztönző kezdeményezést ezen a téren.
Finally, I support the initiative encouraging international cooperation on this matter.
HungarianA gazdasági növekedést ösztönző további intézkedések pedig tovább növelték az adósságállományt.
Further measures to stimulate the economy also contributed to the level of debt.
HungarianA családoknak hatékony ösztönző rendszert, védelmet kell biztosítani.
Families must be guaranteed a system that encourages them effectively, and protection.
HungarianLe kell győznünk az idegengyűlöletet, a rasszizmust és minden ezeket ösztönző politikát.
Xenophobia, racism and all policies and corruption which encourage these must be combated.
HungarianTárgy: A Tanács munkavállalók tagállamok közötti szabad mozgását ösztönző tervezett intézkedései
Subject: Council measures in favour of free movement of labour between Member States
HungarianHiszem, hogy a globalizáció nyertesei lehetünk, nem erőszakkal, hanem ösztönző erőnk segítségével.
I believe that we can manage this globalisation not by force but with inspiration.
HungarianÍgy valójában kombinálják az ösztönző és ellenösztönző rendszereket.
That way, you actually combine a system of incentives and disincentives.
HungarianA kutatásra és innovációra ösztönző hivatalos szónoklatok nem elegendőek ennek eléréséhez.
The official discourse of incentivising research and innovation is not enough to achieve this.
HungarianHarmadszor pedig szeretném hangsúlyozni a vállalkozói szellemet ösztönző politikák fontosságát.
Thirdly, I should like to stress the importance of policies to stimulate entrepreneurship.