"érthetően" Englisch Übersetzung

HU

"érthetően" auf Englisch

HU érthetően
volume_up
{Adverb}

érthetően (auch: teljesen, tisztán, világosan)
volume_up
clear {Adv.}
Ezért, Ashton bárónő, hangosan és érthetően kell megfogalmaznunk véleményünket.
Therefore, Baroness Ashton, we must express our opinion loud and clear.
A hang fáradtnak tűnt, de a férfi tisztán, érthetően beszélt.
The voice seemed weary, but the man spoke in a clear voice.
- Igyekszem egyszerűen és érthetően feltenni a kérdéseket.
I'll try to keep the questions clear and simple.
érthetően (auch: tisztán, világosan, értelmesen)

Beispielsätze für "érthetően" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA szája kinyílt és becsukódott a heves erőfeszítéstől, hogy érthetően beszéljen.
His mouth kept opening and shutting in a violent effort to become articulate.
HungarianGyorsan és érthetően szerette a dolgokat, pontosan úgy, ahogy Bennett is.
He liked it clean and fast, which was precisely how Bennett liked to deliver it.
HungarianZebra Hetesnek, tisztán és érthetően hallom válaszolt a földi bázist vezető őrnagy.
Zebra to Seven, reading you five-by-five, the major running the ground base replied.
HungarianA levelet a szokásos édelgő stílusban, de elég érthetően fogalmazták meg.
The language involved the usual weasel words, but the meaning was plain enough.
HungarianEzt az üzenetet kell vezetőinknek Moszkva felé határozottan és érthetően közvetíteni.
That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
HungarianMost pedig tisztán és érthetően közöltem e helyes fiatal teremtményekkel.
And now I said it clearly and distinctly to these handsome young creatures.
Hungarianszólalt meg kásás, remegő hangon, alig érthetően.
'The Queen's champion,' he blurted with his words tumbling out over each other.
HungarianÉrthetően és meggyőződéssel kell beszélnünk a választóknak az eredmények Európájáról.
We have to speak clearly and with conviction to the electorate about this Europe of results.
HungarianAz írek, érthetően, nem képesek túltenni magukat kiábrándultságukon.
The Irish people will, understandably, not get over their disillusionment.
HungarianGyorsan megtett egy igen nagy távolságot, ez érthetően kimerítette.
He'd driven a long way in a short time, and he was understandably weary.
Hungarian- Finom - mormogta Clark csak egy feleség számára érthetően.
'It's good,' Clark said in tones so muffled only a wife could have understood him.
HungarianPróbálja meg egy kissé egyszerűbben, a laikusok számára is érthetően elmondani.
We'll need some more of that layman's language, I'm afraid.
HungarianEz érthetően nagy problémákat és komoly aggodalmat okoz az európai mezőgazdasági termelés területén.
Understandably, that creates major problems and great concern in European farming.
HungarianTökéletesen érthetően mondta, noha szájnyílása meg se moccant.
He spoke with perfect clarity, although the vestige of a mouth never moved.
HungarianMihelyt észrevette, hogy a férfi kinyitja a szemét, jól érthetően szólt: - Jöjjetek, ó, Mestereim!
When she saw that his eyes were open she said clearly, Come, oh my masters!
HungarianVéleményem szerint hangosan és érthetően fel kell emelnünk a hangunkat Oroszország ellen.
In my view we should speak out against Russia loudly and clearly.
HungarianFogorvos válaszolta Lady Selina elég nehezen érthetően, aminek a vajassütemény volt az oka.
Dentist, said Lady Selina, rather indistinctly, owing to muffin.
HungarianAz erősen franciás kiejtéssel, de jó angolsággal beszélő hang tisztán, jól érthetően hallatszott a vonalban.
The voice, speaking good but strongly accented English, was coming over clearly.
HungarianÍgy bocsássatok meg nekem, ha nem beszélek túl érthetően.
I didn't get much sleep last night... so forgive me if I'm a little foggy.
Hungarian- Vedd le róla a kezed, te átokfajzat - mondta Trent hangosan, jól érthetően.
'You and your brother go upstairs right n ' 'Take your hand off her, you son of a bitch,' Trent said clearly.