"értetlenség" Englisch Übersetzung

HU

"értetlenség" auf Englisch

HU értetlenség
volume_up
{Substantiv}

értetlenség
Nyílt értetlenség tükrözőődött a körülötte ülőők arcán.
There was blank incomprehension on the faces of the men around him.
Sajnálat volt benne, borzasztó fájó hiány, no meg értetlenség.
There was regret in it, and a terrible, aching loss; and more: incomprehension.
Kihúzta magát, merészkedett egy pillantást vetni a lányra, s annak tekintetében bosszús értetlenség tükröződött.
He squared his shoulders, he ventured to look at her and was met with a stare of annoyed incomprehension.

Beispielsätze für "értetlenség" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMiután befejezte a telefonálást, és kilépett a fülkéből, az arcán zavar és értetlenség látszott.
But after she made the call and stepped from the booth, Jill looked perplexed.
HungarianAzután mosolya fakulni kezdett, és értetlenség vette át a helyét.
Then the smile on Kurtz's face began to fade, replaced by an expression of puzzlement.
HungarianUllman hátranézett a válla felett, az arcán őszinte értetlenség tükröződött.
Mr. Ullman looked over his shoulder, honestly puzzled.
HungarianMeglepő módon az ifjú Amadeón csak értetlenség látszott.
To Thorne's amazement the youthful face of Amadeo appeared only puzzled.
HungarianKiáltozott, jajongott valahány, mert a nap keltével erőt vett rajtuk a rettegés és az értetlenség.
They cried and wailed, for fear and great wonder had come upon them with the rising of the day.
HungarianMichael arcáról eltűnt a meglepődés, helyét az értetlenség foglalta el.
His expression of surprise slowly settled into a frown.
HungarianWill nem rettent el, csak a kétségbeesés és az értetlenség öntötte el.
Will felt no horror, only desolation and bafflement.
HungarianPeter Lord szeplős arcán ingerültség és értetlenség kifejezése ült.
Peter Lord's freckled face was troubled and angry.
HungarianArcocskáját nyomban elsötétítette a gyanakvás és az értetlenség.
Her small face was quick with questioning and alarm.
HungarianViszolygó kifejezés suhant át Henry arcán; majd értetlenség.
A look of disgust passed over Henry; of puzzlement.
HungarianÉrtetlenség vegyült az ördög haragos tekintetébe.
Puzzlement joined rage in the horned devil's eyes.
HungarianVic figyelmesen hallgatta, s közben olyan őszinte értetlenség ült az arcán, hogy Donnát elöntötte a keserűség.
He was looking at her closely, and his expression was so honestly perplexed that she felt a wave of her own despair.
HungarianDe az értetlenség még mindig jobb, mint a bánat és a szégyen, amit akkor éreznének, ha megtudnák, hogy Chris öngyilkosságot követett el.
But puzzlement was better than their grief and shame if they learned he'd committed suicide.
HungarianGwenhwyfar igyekezett nem észrevenni, hogy Lancelet hangjába az értetlenség és a bánat mellé egy kis megkönnyebbülés is vegyül.
She tried not to hear that even through the bewilderment and grief in his voice, there was a thread of relief.
HungarianA szemében értetlenség és fájdalom ült.
HungarianDuzzadt, formátlan ajkáról lehervadt a mosoly; most másfajta érzés látszott rajta harag vagy talán csak zavart értetlenség.
The smile on its pudgy, misshapen mouth faltered into some new expression which might have been anger or only confusion.
HungarianEgy nanoszekundumnyi dermedt értetlenség után az RH engedélyt kért, hogy rákapcsolódhasson az orbital megfigyelrendszerére.
The Yawning Angel's own drones - its ambassadors on the Orbital - were witness to a handful of these sudden manifestations.
HungarianA fedezeti befektetési alapok, az azok működését körülvevő értetlenség miatt, gyakran válnak könnyű prédává a bűnbakkeresés során.
The lack of understanding that can surround hedge funds and their operation often makes them good targets for this kind of scapegoating.
HungarianAz ajtónálló lassan elhúzódott a komornyiktól, és az arcára előbb a harag majd a gyűlölet, végül a döbbenet és az értetlenség ült ki.
The doorguard had slowly stepped back from Steward Elward Daunthideir as his own face had slid from annoyance to rage to astonishment to dumbfoundedness.
HungarianLőve mama arcán a mély aggodalom és a teljes értetlenség jelei mutatkoztak, miközben azt hallotta, hogy a kisfiú nem tudja pontosan megmondani, melyik templomba jár.
Momma Love listened to this with deep concern, terribly puzzled by the fact that he wasn't sure what kind of church he attended.