"élőlény" Englisch Übersetzung

HU

"élőlény" auf Englisch

HU élőlény
volume_up
{Substantiv}

élőlény (auch: állat, személy, teremtés, teremtmény)
volume_up
creature {Subst.}
Valójában minden élőlény kódja pontosan ugyanezzel a kódkészlettel íródik.
In fact, every living creature is written in exactly the same set of letters and the same code.
Mos Eisley valóságos élőlény: megeszi a gyengéket és betegeket.
Mos Eisley is like a living creature: It eats the sick and weak.
Egyetlen teremtett élőlény sem moccant körülöttünk az éjszakában.
Not a living creature stirred in the night around us.
élőlény (auch: lélek, személy, háziállat)
volume_up
critter {Subst.} [umg.]
élőlény
Hyde-White viszont élőlény volt, és őt nagyon is élesen látta Sam.
But Hyde-White, a living being, remained clear in Sam's eyes.
Számára a célpont nem élőlény volt, és soha nem is lesz az.
The target hadn't been a living being to him, and now it would never be.
Egy emlék söpört végig benne: a múmia a koporsóban, apja könyvtárában, meg ez a nagyon is élőlény, akit szeretett, de aki egy és ugyanaz volt.
A memory swept over her; the mummy in the coffin in her father's library, and this living being whom she loved had been that thing.

Beispielsätze für "élőlény" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianArra kérem önöket, képzeljék el, a milyen valójában mamutfenyőt, mint egy élőlény.
I'm going to ask you to imagine what a Redwood really is as a living organism.
HungarianErre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden tengeri élőlény elpusztult.
And there came blood as it were of a dead man: and every living soul died in the sea.
HungarianNéha úgy tűnt, mintha minden élőlény összeesküdött volna az ő bosszantására.
Sometimes it seemed as if all living creatures conspired to exasperate him.
HungarianA megjelenésük különböző volt -- ahogyan az összes szociális élőlény esetében is az.
The appearance of them would have been different -- which it is in all social animals.
HungarianAz egyszarvúak minden élőlény közül a legóvatosabbak, de ha alszanak, mélyen alszanak.
Unicorns are the wariest of all wild things, but they sleep soundly when they sleep.
HungarianEgyetlen isten és ember, egyetlen élőlény sem teheti meg, bármelyik világban létezzen is.
Chapter One ROCKS AND A WARM PLACE There is no greater blasphemy than this.
HungarianMaharet olyan élettelennek és passzívnak tűnt, amilyennek élőlény csak látszhat.
Maharet looked as lifeless and passive as a living thing can look.
Hungarian* Overkill: a szükségesnél jóval több élőlény elpusztítása - a fordító.
In the New World the cold regions at high latitude were even more of a human backwater.
HungarianAzt csak képzelted mondta Ralph idegesen , mert semmi semmiféle élőlény nem dagad meg.
You only imagined it, said Ralph shakily, because nothing would bulge.
HungarianHihetetlenül erős nyomás, a levegő kavargott és sikoltott, mint egy élőlény.
Crushing pressure, the air roiling and screaming like a thing alive.
Hungarian1950-ben egy kis élőlény jelent meg a virginiai Richmondban, a hemlok gubacstetű.
In the 1950s, a small organism appeared in Richmond, Virginia, called the Hemlock woolly adelgid.
HungarianMinden élőlény, még az is, aki a leggonoszabbul néz ki, lehet anyaian gondoskodó.
Every being, even the most mean looking ones, can be motherly.
HungarianNincs az az élőlény, amely túlélné, amennyit az ajtóval ütötte.
No living thing could have taken the pounding she had given it with the door.
HungarianSúlyosabb, mint maga a Mars, a tetejébe rakoncátlan: úgy küzdött a férfival, akár valamiféle élőlény.
It was heavier than all Mars and it bucked and fought him like a live thing.
HungarianAz ateisták, keresztények gondolhatják azt, hogy minden élőlény, még az ellenségeim is, Isten gyermekei.
A theist Christian can think that all beings, even my enemies, are God's children.
HungarianAz élőlény biztosan attól aktiválódott, hogy fény érte a felszínre hozott sós vizet.
The life-form must have evolved at that narrow layer where the light got through the sand to the water.
HungarianEgy növényszerű élőlény kék színű húsokat árult, amelyek pálcikákra voltak tekerve.
They passed gambling establishments and card-reading cubicles, where fortunes were told, or made, or lost.
HungarianAhogy a mag közeledett, a folt úgy növekedett, mint valami élőlény, aki még több táplálékot kíván.
As the Core came closer, the patch grew like something alive, something needing ever more food.
HungarianEgy ismeretlen élőlény tartja ellenőrzése alatt az orvosi laborunkat.
An alien life-form has taken possession of my medical lab.
HungarianEzen az éjszakán az övé volt a Rabb, és úgy érezte, ő az egyetlen élőlény az egész világon.
The Rabb this night belonged to him, and it felt as if he were the only living person in all the world.