"élő" Englisch Übersetzung

HU

"élő" auf Englisch

HU élő
volume_up
{Adjektiv}

élő (auch: élénk, eleven, életben levő)
volume_up
alive {Adj.}
Apró kis fejecskék, de éltek, mintha kicsi, de élő játékbabák lennének.
Tiny heads, but alive, heads like the heads of small dolls, but alive.
- Ahogy a ma élő emberek többsége, ön sem ismeri a történelmet - mondta Plussix.
As with nearly all humans alive today, you are ignorant of history, Plussix said.
Az égő csarnokban nem maradt más élő, mint a három jövevény és Szösz.
In the burning hall, nothing remained alive but the three outlanders and Wisp.
élő (auch: működő, élénk, valódi, eleven)
volume_up
live {Adj.}
Azt állítja, hogy élő adást közvetít a szibériai csatamezőről.
It purports to be a live television program from the battlefield in Siberia.
Most már valamennyi országos tévéhálózat élő közvetítést adott a Streetről.
Now all the major networks were running live feeds from the Street.
Ez egy mód felett élő probléma, különös tekintettel az olimpiai játékok közeledtére.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
volume_up
living {Adj.}
Nem egyszerűen beleköltözött valami élőbe, hanem teljes egészében élő anyagból állt.
Not simply occupied by something living, but entirely made of living matter.
De ezek a protosejtek megfelelnek az élő rendszerek általános követelményeinek.
But these protocells satisfy these general requirements of living systems.
Leszálltak, és kísérteties némasággal bámulták, mint valami tömeges, élő talány.
They only landed and sat staring at him, ghastly-silent, a massed living conundrum.
élő (auch: élettel teli)
Mérhetetlen békességgel nézett rám, szerintem ez az arc már nem volt élő.
He was looking at me in the most pacific manner, I don't even know if his face was animate anymore.
Értelem nélküli, élő hulla volt, amellyel viaskodtam.
I was battling a mindless, animated corpse.
Nicolas looked like an animated corpse.
élő (auch: élénk, eleven, lendületes)
Értelem nélküli, élő hulla volt, amellyel viaskodtam.
I was battling a mindless, animated corpse.
Nicolas looked like an animated corpse.
Ezek csak színlelt szavak voltak; de a szerzetes, akit kegyes buzgalom hatott át, valódi hévvel adta elő.
The words were feigned; but the monk, animated by pious zeal, uttered them with real warmth.
élő (auch: élénk, gyorsan, eleven, sebesen)
volume_up
quick {Adj.}
Callista mély lélegzetet vett, kifújta a levegőt, amely robbanásszerűen tört elő a mellkasából.
Callista drew a quick breath, giddy with anticipation and exhilaration.
- I need cherry Tums, quick.
A pénzt onnan teremtettem elő, hogy gyorsan variáltam a Silicon Alchemyn, azt pedig a GM-be fektettem, és
'I took the money from a quick flip on Silicon Alchemy and laid this put on GM and-'' Winston patted him on the shoulder.

Beispielsätze für "élő" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz overallos férfi behajolt, és kis aeroszolos dobozt varázsolt elő ruhaujjából.
The man in coveralls leaned in and produced a small aerosol can from his sleeve.
HungarianKabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
Feeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
HungarianA kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
I will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
HungarianEgyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
Once it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
HungarianSparhawk véres kardjával a kezében körbefordult, de már nem maradt élő ellenfél.
Sparhawk wheeled, his bloody sword in his fist, but all the creatures had fallen.
HungarianÚgy gondolom, hogy az új világrend új globális gazdasági zűrzavart idézett elő.
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
HungarianKatonák sereglettek elő az udvar négy sarkából; lövések hasították fel a havat.
Soldiers were swarming from every side of the quadrangle; shots sliced the snow.
HungarianVedd elő a Bhelliomot, és két kézzel emeld fel, hogy mindkét gyűrű hozzáérjen.
'Take out Bhelliom and hold it in both hands so that the rings are touching it.'
HungarianEgy napon Brian azzal állt elő, hogy van számunkra egy lakosztály a Queen Julián.
One day Brian came to me with the news there was a suite free on the Queen Julia.
HungarianMindannyian olvastuk a Lisszaboni Szerződést és tudjuk, hogy nem ír elő mindent.
We have all read the Treaty of Lisbon, and we know it does not say everything.
HungarianEsetleg Ön elmondhatna valamit arról, hogyan készítik elő ezt a csomagot júniusra.
Perhaps you can add something about how this package is being prepared for June.
HungarianNézze, a legjobb az lenne, ha Gus Wallace elő tudna vakarni nekünk néhány bombát.
Look, the preferred thing to do is find out if Gus Wallace has the right bombs.
HungarianMásfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
In a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
HungarianAmikor megkülönböztetésről van szó, általában ezek a problémák nem kerülnek elő.
Normally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
HungarianEzért álltunk elő az uniós jogszabályok jelentős egyszerűsítésének ötletével.
That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
HungarianKövetkezzék pár dolog, amit megtehetsz, hogy az agyad több agysejtet állítson elő.
Now, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
HungarianA világszerte elismert Japán Légitársaságnál is amolyan élő legendának számított.
He was something of a legend in an airline known worldwide for its excellence.
HungarianSzolgálati évei során összesen kétszer húzta elő a pisztolyát, de egyszer se lőtt.
He had unholstered his piece only twice while on duty, and fired it not at all.
HungarianVacsoránál Arthur megkérte Morgaine-t, hogy hozza elő a hárfáját, és énekeljen.
THAT NIGHT at supper Arthur asked Morgaine to bring her harp and sing to them.
HungarianValahonnan három fehér ló nyargalt elő felnyergelve, piros bőrrel felszerszámozva.
From somewhere three white horses appeared, saddled and bridled with red leather.