"áldás" Englisch Übersetzung

HU

"áldás" auf Englisch

HU áldás
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

áldás
volume_up
blessing {Subst.}
Úgy tűnik, még ők maguk sem értik ezen áldás jelentését és jelentőségét.
It seems that even they do not comprehend the full significance of that blessing.
A király és a királyné hallgatása ugyanúgy lehet áldás, mint átok.
And the silence of the King and Queen was as much a blessing as a curse, perhaps.
Áldás, hogy énekelhetek nektek. Nagyon köszönöm.
It's been a blessing singing for you. Thank you very much.

2. Im übertragenen Sinne

áldás (auch: adomány, jótétemény)
volume_up
boon {Subst.}
Ahogy öregszünk, az örökkévalóság lesz az áldás.
As we grow older it's eternity that is our boon.

Beispielsätze für "áldás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianNem volt szükség szavakra; tudták mindketten, hogy ez búcsúzás és áldás egyszerre.
There was no need for words; they both knew it was farewell and benediction.
HungarianNem kétséges, hogy az áldás megvédne az éhségtől és a szomjúságtól, de mi lesz tovább?
No doubt the spell would preserve you from thirst and hunger, but what then?
HungarianVagyis szólt közbe Lance a család számára valóságos áldás, hogy taxin került a teájába.
In fact, said Lance, it's just as well for the family that he had taxine in his tea.
HungarianBéke és nyugalom áradt szét a fiú meggyötört vonásain, ahogy kimondta az áldás szót.
A look of peace came over his embattled face when he said the word grace.
HungarianEttől valamiért mindig jobban érzem magam tápászkodott fel Kalten az áldás végeztével.
That always makes me feel better for some reason,' he said, rising to his feet again.
HungarianEzért mondogatja Stormy időnként, hogy nem is áldás, hanem átok a képességem.
This is part of the reason why Stormy occasionally wonders if my gift might be instead a curse.
HungarianKezét a férfi arcához érintette, és styr nyelven elkántálta a rituális áldás szövegét.
She lightly touched her hands to his face and spoke a ritual benediction in the Styric tongue.
Hungarian. - Az egészség az egyik legnagyobb áldás az ember életében.
in writing. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
HungarianTüzüket és táborhelyüket áldás érte bólintott Hannan Moszang.
Their hearth and the surrounding area has seen sanctification, Hannan Mosag said, nodding.
HungarianÍgy hullott áldás a Szengárok fejére szólalt meg Rhuland kifejezéstelen arccal, közömbös hangon.
Thus are the Sengar honoured, Rhulad said, his face expressionless, the tone without inflection.
HungarianKész áldás volt, hogy nem kellett vezetői döntéseket hoznia.
That's nothing new at CIA, though it's not as bad as it used to be.
Hungarian- Magam sem tudom, mit tettem, amiért ennyire a javamat akarják, ám azt akarják, s számomra ez áldás.
I know not what I have done that they should wish me so well, but they do, for which I consider myself blessed.
HungarianMilyen áldás, hogy ezek a görög orvosok olyan ügyesek, ha a dolog még nem haladt túlságosan előre.
And then, as if all this were not enough, foster mothers were shockingly careless nowadays and the child often died.
HungarianÁldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.
This is the bread that came down from heaven.
HungarianMegtartja az áldás-adást ma este, Atyám?
Are you going to give the benediction tonight, Father?
HungarianÉn: Ezer áldás és köszönet a feleségem életéért.
Me: For my wife's life, blessings and thanks.
HungarianKéső már a Sötét Eskü, a Sötét Áldás
Too late for the Dark Vows, the Dark Blessings...
HungarianÉs csőstül jön az áldás? tudakoltam naivul.
HungarianAzt mondta mindenkin... akár gazdag, akár szegény, akár valami nagy ember vagy egy senki, akkor is mindenkin áldás van.
She said everyone ... everyone, if he's rich or he's poor, if he's somebody big or nobody at all-everyone has a grace.
HungarianÁldás és szerencse, hogy a gyomrom még jó.