"uchvátit" Englisch Übersetzung

CS

"uchvátit" auf Englisch

CS uchvátit
volume_up
{Verb}

uchvátit (auch: brát, chopit se, chytit, donášet)
uchvátit (auch: chytat, chytit, dopadnout, ovládnout)
uchvátit (auch: chytnout, popadnout, shrábnout, uchopit)
Nezakotvené nadnárodní společnosti, které jsou zaměřené výhradně na zisk, chtějí uchvátit největší část zisků a přitom co nejméně přispět k veřejným výdajům.
The rootless, exclusively profit-oriented multinationals want to grab the lion's share of the profits while contributing as little as possible to public costs.
Aby bylo jasno: návrh na 5 % navýšení je naprosto nepřijatelný, stejně jako myšlenka takzvaných vlastních zdrojů - jedná se pouze o snahu EU uchvátit moc.
Let us be clear: the suggestion of a 5% increase is completely unacceptable and the idea of so-called own resources is equally unacceptable - it is just a power-grab by the EU.
uchvátit (auch: chytit, chytnout, konfiskovat, obsadit)
uchvátit (auch: vyrvat)
uchvátit (auch: přemoci, zaplavit, zdolat, zdrtit)
uchvátit (auch: uzurpovat, zmocnit)
uchvátit
uchvátit (auch: znásilnit)
uchvátit

Beispielsätze für "uchvátit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechTato politika spolu s protizemědělskou společnou zemědělskou politikou má za cíl prosadit a zvýšit zisky nadnárodních monopolů a uchvátit příjmy malých a středních zemědělců.
This policy, together with the anti-farming CAP, aims to promote and increase the profits of the multinational monopolies and attack the incomes of small and medium-sized farmers.