"tygří" Englisch Übersetzung


Meintest du tygři
CS

"tygří" auf Englisch

CS tygří
volume_up
{Adjektiv}

tygří
volume_up
tiger {Adj.}
Zde je jižní polární oblast se zlomy, známými jako Tygří pruhy, které protínají jižní pól.
This is the south polar region, with the famous tiger-stripe fractures crossing the south pole.
Svůj díl odpovědnosti za tyto hrůzy mají také Tamilští tygři.
The Tamil Tigers have their share of the responsibility for these horrors.
Když už jste zašel tak daleko, proč ne Taliban, Hizballáh nebo Tamilští tygři?
As you have gone this far, why not the Taliban, Hezbollah or the Tamil Tigers?
tygří

Beispielsätze für "tygří" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechKdyž už jste zašel tak daleko, proč ne Taliban, Hizballáh nebo Tamilští tygři?
As you have gone this far, why not the Taliban, Hezbollah or the Tamil Tigers?
CzechTamilští tygři jsou podezřelí ze střelby do civilistů, kteří se pokoušeli uprchnout.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
CzechNesmíme však zapomínat, že kromě lidí i jiné živočišné druhy, především tygři, trpí rovněž.
However, we must not forget that other species, primarily the tigers, are suffering too.
CzechSvůj díl odpovědnosti za tyto hrůzy mají také Tamilští tygři.
The Tamil Tigers have their share of the responsibility for these horrors.
CzechTito tygři jsou pak nezákonně přepravováni do Číny.
These are then illegally transported across the border to China.
CzechTygři jsou hluší k výzvám mezinárodního společenství, aby se vzdali a vytvořili dočasný humanitární koridor.
The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.
CzechOdsuzujeme jejich útoky a chceme, aby Tamilští tygři zasedli k jednacímu stolu, avšak tato válka musí být ukončena okamžitě.
We do condemn their attacks and we do want them, the Tamil Tigers, to sit round the negotiating table, but this war must be stopped immediately.
CzechChtěla bych se zeptat ministra, pokud souhlasí, že stejně jako organizace Tamilští tygři i samotné vlastní síly vlády zneužívají lidská práva.
I would like to ask the Minister whether he agrees that there have been human rights abuses committed by the government's own forces as well as the Tamil Tigers.