"ticho" Englisch Übersetzung

CS

"ticho" auf Englisch

CS ticho
volume_up
{Neutrum}

ticho (auch: odmlka, odmlčení, pomlka, pán)
volume_up
silence {Subst.}
A pak nastalo ticho - takovéto to neblahé ticho, kdy víte, že je něco špatně.
And then there was a silence -- one of those awful silences when you know something's wrong.
Ticho bylo tak ohlušující, jako bylo jasné, že všichni slyší a chápou.
The silence was as deafening as it was clear for all to hear and to understand.
Lidé v době královny Alžběty popisovali jazyk jako okrášlené ticho.
The Elizabethans described language as decorated silence.
ticho (auch: klid)
volume_up
quiet {Subst.}
Takže když je ticho, vylézají zpoza panelů.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
takové ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem
so quiet you can hear a pin drop
ticho (auch: bezvětří, klid)
volume_up
calm {Subst.}
ticho (auch: klid, pohoda, poklid)
ticho
volume_up
stillness {Subst.}
ticho (auch: tichost)
volume_up
quietness {Subst.}
ticho

Beispielsätze für "ticho" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechVesmír však není němým filmem, protože ve vesmíru nepanuje ticho.
And yet, the universe is not a silent movie because the universe isn't silent.
CzechTicho uvnitř mé mysli mě nejprve vystrašilo.
And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind.
CzechA když je ještě větší ticho, tak natahují krky.
And if it's even more silent, they stretch their necks out.
CzechI když je ticho, tak si hraje s konečky prstů."
And we all do it no matter how powerful you are.
CzechJakmile je ticho, tak vykukují ven.
And as soon as it's silent, they sort of creep out.
CzechV březnu tohoto roku se dohodli na 20% snížení emisí uhlíku do roku 2020, a nyní je v Radě ticho po pěšině.
In March of last year they agreed to a 20% cut in carbon emissions by 2020 and now we hear the shuffling of cold feet in the Council.
Czech(Smích) Na druhém konci bylo dlouho ticho, a pak se ozvalo: "Na světě je prostě hrozně moc kuřat."
I said, "Don, what's sustainable about feeding chicken to fish?" (Laughter) There was a long pause on the line, and he said, "There's just too much chicken in the world."