"spouštět" Englisch Übersetzung

CS

"spouštět" auf Englisch

CS spouštět
volume_up
{Verb}

spouštět (auch: spustit, startovat, zahájit, začínat)
Podívejte se, zda jsou spuštěné nějaké programy, které nechcete automaticky spouštět.
Look there to see if there are any programs running that you don’t want to start automatically.
Spyware se může například spouštět na pozadí při spuštění často používaného programu.
For example, spyware can run in the background when you start a program that you frequently use.
Spyware se může například spouštět na pozadí při spuštění často používaného programu.
For example, spyware can run itself in the background when you start a program that you frequently use.
Nemusíte otvírat nové okno ani spouštět další program, protože jsou neustále spuštěné.
You don't have to open a new window or launch a new program because they run continuously.
spouštět (auch: klesat, klesnout, polevit, spustit)
spouštět (auch: snižovat, snížit, spustit, stáhnout)
spouštět (auch: klesat, klesnout, sestoupit, sestupovat)
spouštět (auch: ovládat, podněcovat, pohánět, pudit)
spouštět (auch: spustit)

Beispielsätze für "spouštět" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechJe důležité spouštět software na ochranu proti spywaru při každém použití počítače.
It's important to run antispyware software whenever you're using your computer.
CzechPokaždé však není výhodné ani praktické spouštět omezený počet programů.
However, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
CzechChcete-li spouštět takovéto příkazy, použijte příkaz Spustit jako správce.
To run these commands, you can use the Run as administrator command.
CzechPokud máte v úmyslu spouštět více programů současně, zvažte navýšení paměti počítače.
If you want to run several programs, consider increasing the memory you have on your computer.
CzechTyto soubory může stahovat, instalovat nebo spouštět přímo prohlížeč.
These files can be downloaded, installed, or run by the browser itself.
CzechVe Windows RT se dají spouštět jenom integrované aplikace nebo aplikace stažené z Windows Store.
Windows RT only runs built-in apps or apps that you download from the Windows Store.
CzechPokud chcete naplánovanou optimalizaci vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Spouštět podle plánu.
To turn off scheduled optimization, clear the Run on a schedule check box.
CzechChcete-li spouštět tyto příkazy, použijte příkaz Spustit jako správce.
To run these commands, you can use the Run as administrator command.
CzechAle jak lze určit, které programy se při spuštění počítače budou automaticky spouštět?
But how can you tell what programs run automatically at startup?
CzechNebo by čipy také mohly spouštět bezpečnostní zařízení na letištích.
Alternatively, the chips might set off security alerts at airports.
CzechDoporučujeme spouštět program Diagnostika paměti automaticky.
We recommend that you let the Memory Diagnostics Tool run automatically.
CzechUživatelé mohou zobrazit obsah existujících souborů a složek a mohou spouštět aplikace ve složce.
Users can see the contents of existing files and folders and can run programs in a folder.
CzechUživatelé mohou zobrazit obsah existujících souborů a složek a mohou spouštět aplikace ve složce.
Users can see the contents of existing files and folders and can run programs in the folder.
CzechOmezení programů – můžete omezit programy, které děti můžou spouštět.
Program restrictions—Limit the programs your kids can run.
CzechKlepněte nebo klikněte na položku Spouštět programy vytvořené pro předchozí verze systému Windows.
Tap or click Run programs made for previous versions of Windows.
CzechFunkce Spouštět programy vytvořené pro předchozí verze systému Windows
Run programs made for previous versions of Windows
CzechPřejděte na nastavení Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a klikněte na možnost Povolit nebo Dotázat se.
Scroll down to Run ActiveX controls and plug-ins and click Enable or Prompt.
CzechNavíc není nutné znovu spouštět programy či otevírat soubory, jako je tomu v případě vypnutí počítače.
Also, you don't need to restart programs or reopen files like you do if you shut down the computer.
CzechNení nutné spouštět žádné programy ani měnit nastavení.
You don't have to open any programs or change any settings.
CzechSpuštění programů na úrovni správce můžete pomáhající osobě povolit pouze v případě, že je sami můžete spouštět.
You can allow your helper to run administrator-level programs only if you can run them yourself.