"objekt" Englisch Übersetzung

CS

"objekt" auf Englisch

EN

CS objekt
volume_up
{Maskulin}

objekt (auch: předmět, věc)
volume_up
object {Subst.}
Daný objekt bude nucen se dále zmenšovat, až se stane nekonečně malým.
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
Vložíte-li objekt do dokumentu, stane se součástí souboru.
When you embed an object into your document, it becomes a part of your file.
Velikost textu, který se zobrazí, když na objekt umístíte ukazatel myši.
The size of text that appears when you hover your pointer over an object.

Beispielsätze für "objekt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechTržnice Grossmarkthalle je památkově chráněný objekt postavený v letech 1926 až 1928.
The former Grossmarkthalle is a listed building, which was built between 1926 and 1928.
CzechPrávě na tom jsem začal před několika roky pracovat a jeden takový objekt vyrobil.
So a few years ago, I set off to do just that. ~~~ So I made one.
CzechÚtočníci vydrancovali vojenský objekt, dříve než přišla súdánská vojska zachránit ty, co přižili.
The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
CzechDotkněte se dvou bodů na objektu a posuňte objekt ve směru, kam jej chcete otočit.
Touch two points on the item, and then move the item in the direction that you want to rotate it.
CzechTento objekt je čten různým způsobem podle toho, kde jej umístíme.
This piece here is read very differently depending on where you place it.
CzechV dialogovém okně Vybrat objekt typu: Uživatelé nebo Skupiny postupujte takto:
In the Select Users or Groups dialog box, do the following:
CzechStisknutí a držení provede stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt.
Press and hold does the same thing as right-clicking an item.
CzechV dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé nebo skupiny proveďte následující kroky:
In the Select Users or Groups dialog box, do the following:
CzechSubjekt, já, a objekt, souhrn věcí, splyne v jedno, zkušenost, o které nemůže nikdo říct: "Mně byla odepřena".
All of them are totally accepted because you discover your wholeness in yourself.
CzechPotvrzení o prectení, které oznamuje, že príjemci zobrazili objekt:
A read receipt, notifying me when recipients display the
CzechJe to neuvěřitelně rozsáhlý průmyslový objekt. ~~~ Myslím, 15.000 dělníků, pět věží a šestá se tady staví.
It's an incredibly massive operation, I think 15,000 workers, five cupolas, and the sixth one's coming in here.
CzechNejvýraznější vizuální objekt na pódiu jste vy.
The most obvious visual thing on stage is the speaker.
CzechNebo jak zaznamenat událost přejetí myší přes objekt:
CzechStiskněte objekt jedním prstem a potom rychle klepněte druhým prstem, přitom stále držte objekt stisknutý jedním prstem.
Press the item with one finger, then quickly tap with another finger, while continuing to press the item with the first finger.
Czechobjekt trubní závlahové sítě
CzechAbychom vám usnadnili implementaci služby AdSense pro hry, vytvořili inženýři společnosti Google ukázkový objekt Preloader ve formátu SWF.
Google engineers have created a sample SWF pre-loader to help facilitate your implementation of AdSense for games.
Czechobjekt odvodňovacího kanálu
CzechAbychom vám pomohli začít, vyvinuli inženýři společnosti Google ukázkový objekt Preloader, který můžete využít u své implementace služby IMA SDK.
To get you started, Google engineers have developed a sample pre-loader that you can leverage on for your IMA SDK implementation.
CzechNyní přidáme trochu neurobiologické příměsi do tohoto abstraktního modelu, vybudovali jsme jednoduchý jednorozměrný svět pro náš oblíbený objekt zkoumání, octomilky.
Now to put some neurobiological meat on this abstract model, we constructed a simple one-dimensional world for our favorite subject, fruit flies.
CzechPokud máte práva potřebná ke zpeněžení hry a reklamy jsou prezentovány v souladu se specifickými zásadami služby AdSense pro hry, můžete k zobrazování reklam využít objekt Preloader.
As long as you have the rights to monetize the game and the ads are presented according to the AdSense for games specific policies, you can use a pre-loader solution to display ads.