"inzerát" Englisch Übersetzung

CS

"inzerát" auf Englisch

CS inzerát
volume_up
{Maskulin}

inzerát (auch: reklama)
volume_up
ad {Subst.}
Takový inzerát nikdy neuvidíte, protože Nike ve skutečnosti chtějí, abyste si koupili jejich boty.
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
A tak už jste možná zaslechli, nebo taky ne, že jsem před pár týdny vydal na Ebay inzerát.
So as some of you may or may not have heard, a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
This is a newspaper ad.
inzerát (auch: reklama)
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jedná se o inzerát, který vyšel v roce 1917.
This was the advertisement that they ran in 1917.
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
inzerát
inzerát
volume_up
want ad {Subst.}

Beispielsätze für "inzerát" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechV mé zemi byl zakázán inzerát vydaný jednou církví, ve kterém se přednášelo Písmo svaté.
In my country, a church advert reciting scripture has been banned.
CzechKaždý inzerát musí uvádět spotřebu a úspory energie.
Any advert must indicate energy consumption and energy savings.
CzechNa to místo byl jednou vypsán inzerát, před šesti měsíci.
The post has been advertised once, six months ago.
CzechJde o dva odlišné příklady, a nebudeme proto následovat příklad povinné části mimo inzerát, který je vyhrazená pro povinné informace.
These are two different cases and therefore we will not follow the example of a mandatory section set aside for information in advertisements.
Czech8 odst. 6 se musí inzerát v národním jazyce objevit jako první a musí být větší, nebo musejí být písmena alespoň stejně velká, jako jsou písmena textu v druhém jazyce.
According to Article 8(6), adverts must appear first and larger in the national language, or the letters must be at least as big as those in the text in the second language.