"blízko" Englisch Übersetzung

CS

"blízko" auf Englisch

CS blízko
volume_up
{Adverb}

blízko (auch: nedaleko, těsně)
volume_up
close {Adv.}
Blízko zdrojů znečištění bude splnění environmentálních norem kvality trvat déle.
Close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.
Budou tak navazovat na závěry této zprávy, blízko občanům a podnikání.
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
Je to země, která je nám velmi blízko a které se i my chceme přiblížit.
This is a country that is very close to us and a country we want to be closer to.
blízko (auch: nedaleko, těsně)
volume_up
near {Adv.}
Časová perspektiva roku 2010 není příliš blízko.
Nevertheless, the perspective of the year 2010 is not very near.
Zjednodušeně řečeno, v Oaklandu najdete různé druhy restaurací, blízko místa, kde žiju.
Essentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
Mezitím budou také pokračovat mise blízko Kanárských ostrovů.
Meanwhile, missions will also continue near the Canary Islands.
blízko
(Smích) Věděl jsem, že budou blízko, ale ne tak blízko.
(Laughter) I know they were close, but not that close.
Budou tak navazovat na závěry této zprávy, blízko občanům a podnikání.
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
Blízko zdrojů znečištění bude splnění environmentálních norem kvality trvat déle.
Close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.
blízko (auch: nablízku, poblíž)
volume_up
nearby {Adv.}
Pomocí programu Vzdálená pomoc můžete někoho požádat, aby se připojil k vašemu počítači a aby vám pomohl, i když není blízko.
You can use Windows Remote Assistance to invite someone to connect to your computer and help you, even if that person isn't nearby.
Pomocí programu Vzdálená pomoc se můžete připojit k počítači jiného uživatele a pomoci mu vyřešit potíže s počítačem, a to i když nejste blízko.
You can use Windows Remote Assistance to connect to someone's computer and help him or her with a computer problem, even if you're not nearby.
Nezapomínejte, že oba tyto lety se ocitly zcela uprostřed prachu z vulkánů, které začaly soptit teprve krátce před letem a nacházely se poměrně blízko.
Do not forget that both of these flights ended up totally enveloped by dust from volcanoes which had erupted only shortly beforehand and which were relatively nearby.
blízko (auch: vedle)
Chrome vám usnadňuje výběr správného odkazu tím, že přiblíží zobrazení, jsou-li odkazy příliš blízko u sebe.
Chrome will zoom in on links that are next to each other to make selecting the right link easier.
Můžete vidět ten chaos na New Yorkem, kde se letečtí dispečeři musí vypořádat se všemi velkými letišti tak blízko sebe.
You can see some of the chaos that's happening in New York with the air traffic controllers having to deal with all those major airports next to each other.
Rada guvernérů ECB zajišťuje velmi pevné ukotvení cenové stability také na příštích deset let, zcela v souladu s naší definicí: pod 2 %, ale blízko této úrovně.
The ECB Governing Council is providing a very solid anchoring of price stability over the next ten years, fully in line with our definition: less than 2%, but close to 2%.
blízko (auch: blízce, málem, skoro, téměř)
volume_up
nearly {Adv.}
Ale všechny tyto věci jsou naléhavé a cílovým rokem je rok 2010; rok 2010 je již blízko.
But all these things need that urgency, and 2010 is the target year; 2010 is nearly with us.
blízko (auch: důkladně, hustě, podrobně, pozorně)
Reklamní jednotky nesmí být umístěné příliš blízko odkazů na spuštění hry.
Ad units should not surround game play links too closely.
blízko (auch: nablízku, poblíž)
(Smích) Věděl jsem, že budou blízko, ale ne tak blízko.
(Laughter) I know they were close, but not that close.
Budou tak navazovat na závěry této zprávy, blízko občanům a podnikání.
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
Blízko zdrojů znečištění bude splnění environmentálních norem kvality trvat déle.
Close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.
blízko (auch: k dispozici, po ruce, při ruce)
V tomto roce již ve šťastnější polovině Evropy existovala myšlenka společného trhu a byla blízko své realizace.
This was the year when, in the more fortunate half of Europe, the idea of the common market had already come into being and its realisation was close at hand.
blízko
volume_up
nigh {Adv.} [poet.]
blízko (auch: proximálně, přibližně)

Beispielsätze für "blízko" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechVelké množství firem je navíc blízko okamžiku, kdy nebudou moci finančně přežít.
In addition, a great many firms are on the point of becoming financially unviable.
CzechMnoho jednotlivců, i z obce blízko mého bydliště, zůstává stále mimo svůj domov.
Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes.
CzechTo ještě nemusí nutně znamenat protekcionismus, ale občas jsou mu hodně blízko.
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
CzechPodařilo se nám dosáhnout významného pokroku ve všech kapitolách, tak blízko k dosažení dohody jsme ještě nikdy nebyli.
We have made good progress on all chapters and are closer than ever to an agreement.
CzechJsme blízko toho, abychom jim dokázali, že opět neměli pravdu.
We are on the verge of proving them wrong yet again.
CzechVyprávím vám to, protože když jste to vy nebo se jedná o osobu, ke které máte blízko -- je vám jedno kde -- co je pomoc.
I'm telling you that because -- when it is you or your person involved -- you don't care where -- whether it's aid.
CzechVzhledem k tomu, že jsme blízko Islandu a jsme ostrov, musíme řešit vážné problémy související se sopečným popelem.
Given our proximity to Iceland and our island status, we have particularly severe problems to deal with because of the ash.
CzechOdvážím se říci, že ani jeden ze členů výboru není "nimby" (zkratka pro člověka, který odmítá, aby nějaká stavba např. skládka byla blízko jeho domova).
I dare say that not a single member of the Committee is a nimby ('not in my backyard').
CzechZde jsme také k dohodě blízko.
CzechVaší odpovědí, pane komisaři, je, abychom evropským občanům řekli, že Evropa je opět blízko a její úlohou je chránit občany.
Your message, Commissioner, is to tell the European citizens that Europe is back again and that its role is to protect them.
CzechJsme již velmi blízko a já na vás spoléhám, že nám dokončení této reformy umožníte již v průběhu června, před letními prázdninami.
We are just about to do this, and I count on you to enable us to do it in the course of June, before the summer break.
CzechPohled do budoucna ukazuje, že i nadále existují podmínky pro to, aby se hospodářský růst v eurozóně udržel blízko svého potenciálního tempa.
Looking forward, the conditions remain in place for the euro area economy to continue growing at around the potential rate.
CzechAle jsou celkem blízko. ~~~ A zvlášť zajímavé je vidět Čínu a Spojené státy během 200 let.
And especially, it's interesting to see China and the United States during 200 years, because I have my oldest son now working for Google, after Google acquired this software.
CzechTyto jsou celkem blízko.
Czechsedět blízko u baru
CzechVíme, že k dohodě jsme již velmi blízko, ale stále se nám nedaří ji uzavřít.
A regular feature on our agenda is the Doha Round negotiations: we know that an agreement is always just around the corner but keeps escaping our grasp.
Czech(CS) Původně jsem se chtěl věnovat nebezpečí militarizace vesmíru, protože si myslím, že k tomu mám jako kosmonaut blízko.
(CS) I originally wanted to talk about the dangers of the militarisation of space because I feel, as a former astronaut, that I have a particular understanding of this.
CzechRád bych však řekl zcela na rovinu, že na vnitrostátní úrovni spočívá úspěch politiky soudržnosti v to, jak blízko má k lokálním hospodářským problémům.
However, I would like to say quite clearly that at a regional level, the success of the cohesion policy lies in its proximity to local economic problems.
CzechAle jakmile začne blikat - a bude vypadat velká, jelikož je blízko kamery - chci abyste se podívali sem. je tam něco malého, co nám odpovídá.
But as soon as it starts to flash -- and it's going to look big, because it blooms on the camera -- I want you to look right here. ~~~ There's something small there that responds.
CzechNa konci posledního funkčního období jsme byli v Parlamentu velmi blízko přijetí textu, který by pro práva pracujících matek znamenal obrovský skok kupředu.
At the end of the last parliamentary term, we were on the verge of adopting a text in Parliament that would have meant a giant leap forward for the rights of working mothers.