"เป็นพิธีกร" Englisch Übersetzung

TH

"เป็นพิธีกร" auf Englisch

เป็นพิธีกร [pen phithikon] {Vb.}
EN

TH เป็นพิธีกร [pen phithikon] {Verb}