"เก็บเกี่ยว" Englisch Übersetzung

TH

"เก็บเกี่ยว" auf Englisch

TH เก็บเกี่ยว [kepkio] {Verb}

2. Landwirtschaft

เก็บเกี่ยว (auch: คราง, รำพึง, ครวญคราง)
เก็บเกี่ยว (auch: เกี่ยว, เกี่ยวเก็บ)