"เกี่ยวเก็บ" Englisch Übersetzung

TH

"เกี่ยวเก็บ" auf Englisch

TH เกี่ยวเก็บ [kio kep] {Verb}

1. Landwirtschaft

เกี่ยวเก็บ (auch: เกี่ยว, เก็บเกี่ยว)