"เกี่ยวพันถึง" Englisch Übersetzung

TH

"เกี่ยวพันถึง" auf Englisch

เกี่ยวพันถึง [kiophan theung] {Vb.}

TH เกี่ยวพันถึง [kiophan theung] {Verb}

เกี่ยวพันถึง (auch: โสหุ้ย, การใช้จ่าย, ส่งผล)
เกี่ยวพันถึง (auch: แสร้ง, ส่งผล, ส่งผลต่อ, กระทบ)