"เกี่ยวขอ" Englisch Übersetzung

TH

"เกี่ยวขอ" auf Englisch

เกี่ยวขอ [kio kho] {Vb.}
EN

TH เกี่ยวขอ [kio kho] {Verb}

เกี่ยวขอ (auch: จำคุก, เกี่ยวเบ็ด)