"เกี่ยวกีฬา" Englisch Übersetzung

TH

"เกี่ยวกีฬา" auf Englisch

เกี่ยวกีฬา [kiokap kila] {Adj.}
TH

เกี่ยวกีฬา [kiokap kila] {Adjektiv}

1. Sport
เกี่ยวกีฬา