"เกี่ยวกับไร่นา" Englisch Übersetzung

TH

"เกี่ยวกับไร่นา" auf Englisch

TH เกี่ยวกับไร่นา [kiokap raina] {Adjektiv}

เกี่ยวกับไร่นา