"varenda" Englisch Übersetzung

SV

"varenda" auf Englisch

EN

SV varenda
volume_up
{Pronomen}

varenda (auch: all, varje, var)
volume_up
every {Pron.}
Vi behöver inte instämma i varenda tro som finns, och vi behöver inte acceptera varenda åsikt.
We do not have to agree with every belief that exists, and we do not have to accept every view.
Varenda fråga kan inte tas upp i varje dokument som kommissionen producerar.
Not every document the Commission produces should deal with each and every issue.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
varenda (auch: några, någon, vilken som helst, varje)
volume_up
any {Pron.}
Barn i denna åldersgrupp stoppar varenda leksak i munnen.
Children in this age group will put any toy in their mouths.
Den enda asbest som finns där är samma asbest som sitter runt varenda motor på vilket fartyg som helst.
The only asbestos on them is the asbestos you would find around any engine on any ship.
That is how it is with any and every compromise.

Synonyme (Schwedisch) für "varenda":

varenda

Beispielsätze für "varenda" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVarenda fråga kan inte tas upp i varje dokument som kommissionen producerar.
I shall address two points that appeared to be important in this debate.
SwedishEller som Charlie McCreevy sade - varenda gång politiken lägger sig i blir resultatet alltid sämre.
Or as Mr McCreevy said - whenever politics interferes, the result is always worse.
SwedishMen för Klaus gick det upp, att varenda liten upptäckt skulle fylla hans huvud med frågor.
But as Klaus now realized, the smallest discovery would send his mind reeling with questions.
SwedishEn fet kille som stoppade i sig cheeseburgare med pommes varenda dag
A fat guy who stuffed himself with cheeseburgers and chips all day.
SwedishColumcille hittade texten och gick upp varenda natt för att skriva av den.
Columcille discovered it and got up each night to copy it.
SwedishVarenda en i ert land har drabbats av våldet, blodspillan, smärtan, skräcken, alla.
Everyone in your country has been touched by the violence, the bloodshed, the pain, the horror, everybody.
SwedishVarenda en, om ni håller er hand såhär 90 grader varenda en.
All of you, if you hold your hand like this, 90 degrees -- all of you.
SwedishVarför måste vi stuka varenda led så fort det handlar om idrott?
Why do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
SwedishMåste varenda människa i Kongo verkligen dö av hunger innan vi lägger fram ett strukturellt program?
Must the people of Congo really all die of hunger before we come up with a structural programme?
SwedishMen varenda en drog sitt speciella strå till stacken.
But each member brought their own special something to the equation.
SwedishVarenda en av dessa modiga kvinnor förtjänar vårt fulla stöd.
Each of these courageous women deserves our full support.
SwedishBekännelsen till kulturen hör och läser vi om i varenda söndagstidning, till handling kommer det aldrig.
The Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
SwedishDetta drabbade ju bara ett fåtal olyckliga personer, men så gott som varenda människa i Storbritannien kör bil.
That affected only a few unfortunate individuals, but almost everyone in Britain drives a car.
SwedishJag försvarar alla människor som lever på vår jord, så att de kan vara fria och likvärdiga - varenda en!
I defend all human beings who live on this planet, so that they can live free and equal - all of them!
SwedishNi vill registrera uppgifter om varenda människa i hela världen!
You want to record data on everyone in the world!
SwedishAtt Europaparlamentet och parlamenten i Cariforum-staterna involveras i varenda översyn som görs?
that its provisions will be amended and its application adjusted in accordance with the results of this review?
SwedishRådet har bekräftat vad varenda en vet: Det är det verkliga problemet i den europeiska lagstiftningen.
The Council has confirmed what is common knowledge: that the Council itself is the problem when it comes to European legislation.
SwedishLedamöterna borde kanske också visa medlidande med det brittiska folket, som måste stå ut med Nigel Farage varenda dag.
Members should perhaps also commiserate with the British people, because we have to put up with Mr Farage on a daily basis.
SwedishAlla har en -- varenda en av er.
SwedishJag tror att varenda en här, och i synnerhet ordförandeskapets företrädare, instämmer i att man vill besvara er önskan välvilligt.
I believe that everyone here, particularly the representatives of the Presidency, concur in wishing to respond favourably to your wish.