"utlandsvistelse" Englisch Übersetzung

SV

"utlandsvistelse" auf Englisch

SV utlandsvistelse
volume_up
{Utrum}

utlandsvistelse
Du måste alltid kunna visa upp A1-intyget för myndigheterna under din utlandsvistelse.
You should be able to present the A1 form to the authorities at any time during your stay abroad.
Var ska du betala skatt under din utlandsvistelse?
Where will you have to pay taxes during your stay abroad?
Han hade efter en lång utlandsvistelse gjort investeringar i sitt hemland, och dessa togs ifrån honom under falska förespeglingar.
After a long-term stay abroad, he had made investments in his home country, and these were taken away from him under false pretences.