"ute på hal is" Englisch Übersetzung

SV

"ute på hal is" auf Englisch

SV ute på hal is
volume_up
[Redewendung]

1. Im übertragenen Sinne

ute på hal is
volume_up
on a slippery slope [übertr.] [Wend.]
Vi är ute hal is här. Vår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Om man inte är noga med att göra denna åtskillnad, anser jag att man verkligen är ute hal is.
Once you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.

Ähnliche Übersetzungen für "ute på hal is" auf Englisch

ute Adjektiv
ute Adverb
ute- Adjektiv
English
Adjektiv
English
Adverb
English
Präposition
hal Adjektiv
is Substantiv
English
is- Adjektiv
English
hål Substantiv
häl Substantiv
English

Beispielsätze für "ute på hal is" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEnligt min mening erbjuder inte förslaget om uppgiftsskydd det avsedda skyddet, och rådet är ute hal is när det vill utvidga rambeslutet.
In my opinion, the proposal on data protection fails to offer the intended protection, and the Council is on thin ice with its extension of the framework decision.
Swedish. - (FI) Det är förståeligt att EU försöker ställa sig in hos medborgarna inför valet, men denna gång är kommissionen ute hal is.
in writing. - (FI) It is understandable that the EU should try to make goodwill gestures towards its citizens prior to the elections, but this time the Commission is treading on thin ice.