"trupp" Englisch Übersetzung

SV

"trupp" auf Englisch

SV trupp
volume_up
{Utrum}

trupp (auch: makt, våld, styrka, kraft)
volume_up
force {Subst.}
Fall back to the coast, raise a larger force.
Kfor-styrkan har en klart fredsbevarande karaktär och även Finland har skickat en så pass stor trupp som 800 man.
The KFOR are obviously there in a peacekeeping capacity and Finland also has sent an 800 strong force.
Därför måste Milosevics " erbjudande " om att tillåta en icke-beväpnad trupp från Förenta nationerna givetvis förkastas.
For this reason Milosevic's 'offer ' to admit an unarmed United Nations force must of course be rejected.
trupp (auch: hop, flock, skock)
volume_up
troop {Subst.}
Nästan 40 procent av Cypern är ockuperat av utländsk trupp, av turkiska soldater.
Almost 40 per cent of Cyprus is occupied by foreign troops in the form of Turkish soldiers.
Rådets beslut att skicka en sjutusen man stark trupp till Libanon räddade Unifils uppdrag.
It was the Council’ s decision to send a seven-thousand-strong contingent of troops to Lebanon that saved the UNIFIL mission.
Med stor iver diskuteras i denna församling insättandet av väpnad trupp i Albanien för att uppnå fred och säkerhet.
It was with great fervour that this House discussed the sending of armed troops to Albania in order to achieve peace and security.
trupp (auch: förening, sällskap, bälte, band)
volume_up
band {Subst.}
trupp (auch: rotel, grupp, patrull)
volume_up
squad {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "trupp":

trupp

Beispielsätze für "trupp" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNästan 40 procent av Cypern är ockuperat av utländsk trupp, av turkiska soldater.
Almost 40 per cent of Cyprus is occupied by foreign troops in the form of Turkish soldiers.
SwedishRådets beslut att skicka en sjutusen man stark trupp till Libanon räddade Unifils uppdrag.
It was the Council’s decision to send a seven-thousand-strong contingent of troops to Lebanon that saved the UNIFIL mission.
SwedishRådets beslut att skicka en sjutusen man stark trupp till Libanon räddade Unifils uppdrag.
It was the Council’ s decision to send a seven-thousand-strong contingent of troops to Lebanon that saved the UNIFIL mission.
SwedishÄven om ett ryskt veto blockerar säkerhetsrådet, kan EU och Nato stationera trupp vid gränserna till Kosovo.
Even if a Russian veto blocks the Security Council, the EU and NATO can station troops on the borders of Kosovo.
SwedishDet planeras visserligen en trupp, men beslutet om ett snabbt stävjande av krisen förhalas i veckor.
It is true that military forces are being planned, but a decision on an early end to the crisis has been delayed for weeks.
SwedishVi har alltså denna trupp som väntar - det kostar givetvis en förmögenhet - och vi måste fortsätta att hålla den i beredskap.
So we have these troops waiting - which of course costs a fortune - and we will have to keep them on stand-by.
SwedishMed stor iver diskuteras i denna församling insättandet av väpnad trupp i Albanien för att uppnå fred och säkerhet.
It was with great fervour that this House discussed the sending of armed troops to Albania in order to achieve peace and security.
SwedishSå under våren 1996, med målet att komma med i USAs handikapp-OS-trupp som närmade sig, gick jag med i damlaget.
In the spring of 1996, with my goal of making the U.S. Paralympic team that May coming up full speed, I joined the women's track team.
SwedishJag var där i egenskap av läkare för Sovjetunionens olympiska trupp, och jag minns hur de tragiska händelserna påverkade hela olympiaden.
I was there as a doctor for the Soviet Olympic team, and I remember the impact of those tragic events on the Olympic spirit.
SwedishVi måste komma ihåg att det handlar om en underutrustad och underfinansierad 7 000 man stark trupp som ska täcka ett område av Frankrikes storlek.
We should remember that this is an under-equipped and under-financed 7 000 strong contingent, covering an area the size of France.
SwedishVi måste komma ihåg att det handlar om en underutrustad och underfinansierad 7 000 man stark trupp som ska täcka ett område av Frankrikes storlek.
We should remember that this is an under-equipped and under-financed 7 000 strong contingent, covering an area the size of France.
SwedishKvotering av kvinnor i fredsbevarande och fredsskapande trupp och fredsförhandlingar riskerar att motverka målet att förhindra lidande.
The allocation of quotas for women in peace-keeping and peace-making bodies and in peace negotiations is in danger of getting in the way of the goal of preventing suffering.
SwedishHuruvida en nationalstat skall skicka trupp eller inte måste alltid beslutas av de nationella parlamenten, aldrig av ett EU:s förenta stater.
Whether or not a nation state is to send in troops is something that must always be decided by the national parliaments, and never by a United States of Europe formed from the EU.
SwedishDet innebär att vi måste föra en diskussion på arbetsplatser, i skolor, vid köksbord och även med den fredsbevarande trupp som vi skickar ut i FN: s namn.
This means that we need to stir up a debate in workplaces, in schools, at the dinner table and even amongst the peace-keeping soldiers we send abroad in the name of the UN.
SwedishDet är enligt min mening nödvändigt att stödja och tillmötesgå kravet från olika sociala krafter och rörelser om att förstärka FN: s fredsbevarande trupp MONUC.
In my opinion, it is necessary to support and give effect to the calls of various social groupings and movements for MONUC to be given more power and a higher profile.